Geplaatst op: 19-10-2020 om 16:42 uur
Laatst gewijzigd op: 20-10-2020 om 14:34 uur

GHOR ondersteunt GGD bij Vliegtuig contactonderzoek in Kennemerland

Alle GGD’en in Nederland zijn nu drukker dan ooit met Bron en Contact Onderzoek (BCO) om Corona te bestrijden. Naast het BCO voert de regio Kennemerland ook nog Vliegtuig Contact Onderzoek (VCO) uit. In Kennemerland werd het VCO opgestart en ingericht door de GHOR-crisisorganisatie.

Tot begin deze maand gaven GHOR-crisisfunctionarissen het proces en de coördinerende werkzaamheden vorm om VCO daarna als nieuwe taak aan het Team Infectieziektebestrijding over te dragen. Het VCO heeft vanaf medio juni - sinds Nederlanders weer meer op vakantie naar het buitenland gaan en het gewone vliegverkeer is opgestart - een hoge vlucht genomen. Europese richtlijnen geven aan dat passagiers die in het vliegtuig binnen een straal van anderhalve meter bij de besmette persoon hebben gezeten, opgespoord dienen te worden. Mogelijk besmette passagiers dienen geïnformeerd te worden over de geldende richtlijnen, in (thuis)quarantaine te gaan en zich bij klachten te laten testen.

Uitsnede foto Vliegtuig Contact Onderzoek uitleg
Foto: Sophia Vreugdenhil.

Opstarten nieuw proces
Bij het opstarten van VCO heeft GHOR Kennemerland het team Infectieziektebestrijding ondersteuning geboden om dit proces handen en voeten te geven en de groei het hoofd te bieden. Zes crisisfunctionarissen van de GHOR zijn gestart met het in kaart brengen van het gehele proces en hebben dit in een procesbeschrijving gegoten. Daarnaast werd contact gelegd met overige GGD’en, vliegtuigmaatschappijen en het Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding (LCI). Tevens werden belscripts geschreven, standaardmails opgesteld, roosters gemaakt, werkplekken ingericht en ook data-verzameling en analyse gestart. Data-analyse is nodig omdat het om grote aantallen gegevens gaat en input kan zijn voor het GGD-beleid.

Steeds meer werk
Al snel na de start werd duidelijk dat de zes crisisfunctionarissen de werkzaamheden niet alleen aankonden. Zij zijn daarom gestart met het trainen van nieuw geworven GGD-medewerkers. Volgens het train-de-trainer principe is er in korte tijd een grote groep medewerkers ingewerkt. Tijdens de piek in de zomervakantie werd er op sommige dagen met 18 medewerkers gewerkt om het grote aantal passagiers op te sporen en te informeren over het risico dat zij gelopen hebben. Daarbij heeft Defensie 2 weken lang 9 medewerkers ingezet en ook via de ANWB is er ondersteuning gekomen. Vanaf september is een daling te zien in het aantal vluchten waarvoor VCO moest worden opgestart.

Team Vliegtuigcontactonderzoek
Foto: Richard Voorneman.

Van GHOR naar GGD
Inmiddels staat er bij de GGD een goed getraind team met medewerkers die zich bezighouden met het bestrijden van Corona en pakken de zes crisisfunctionarissen vanaf 1 oktober hun eigen werkzaamheden weer op. GHOR Kennemerland kijkt terug op een ontzettende uitdagende, leuke en leerzame ondersteuningsinzet.