Geplaatst op: 27-09-2019 om 11:06 uur
Laatst gewijzigd op: 27-09-2019 om 15:01 uur

Terugblik op recente GHOR-inzetten wegens crisisomstandigheden

In redelijk korte tijd is in Kennemerland drie keer opgeschaald conform de GRIP-structuur. Wat was de rol van de GHOR bij deze inzetten? Hieronder een korte terugblik op de acties van de GHOR tijdens deze crises.

 Nauwelijks tot geen NS-treinen

GRIP 3 ov-staking 24-28 mei 2019
Op dinsdag 28 mei stond een landelijke staking van het openbaar vervoer (ov) gepland. Vanwege de impact die een ov-staking kan hebben op de verkeersstromen en drukte op en rond de luchthaven Schiphol is de regionale crisisorganisatie benut. Er is vanaf vrijdag 24 mei opgeschaald naar GRIP 3 zonder CoPI en zonder stafsecties. Vanwege de aard van het incident had de GHOR een beperkte rol. Desalniettemin zijn de mogelijke risico’s voor de witte kolom in beeld gebracht en zijn GHOR-ketenpartners geïnformeerd. Op de dag van de ov-staking is alles rustig verlopen, mede dankzij de maatregelen die in de voorbereiding zijn getroffen.NL Alert

GRIP 2 KPN-storing met gevolgen voor 112-telefonie
Op maandag 24 juni was er laat in de middag een landelijke storing bij KPN. Omdat het netwerk van KPN alle telefoontjes naar 112 verwerkt, was ook de meldkamer van het noodnummer tijdens de storing onbereikbaar. Daarom is opgeschaald naar een GRIP 2 zonder CoPI. Ambulancezorg en de meldkamer Noord-Holland namen snel eigen maatregelen. De stafsectie GHOR onderhield het contact met Ambulancezorg en de meldkamer via de Informatiecoördinator van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). De stafsectie GHOR heeft contact gelegd met de ziekenhuizen, huisartsenposten en verloskundigen om hen te informeren over de situatie, handelingsperspectief te geven en mogelijke knelpunten te inventariseren. Rond 20:30 uur was de KPN-storing verholpen en is om 21:15 uur afgeschaald naar GRIP 0. 

GRIP 2 Brandstofstoring Aircraft Fuel Supply op Schiphol
Op woensdag 24 juli ontstond een probleem in de controlekamer van Aircraft Fuel Supply (AFS), een extern bedrijf dat de brandstoftoevoer naar de vliegtuigen op Schiphol regelt. Hierdoor kwam de brandstofvoorziening op Schiphol in de knel en het vliegverkeer in het gedrang. Wegens de zomervakantie was het een drukke dag op Schiphol. Vanwege de effecten op Schiphol is opgeschaald naar een GRIP 2 zonder CoPI. Door de aard van het incident bleef de rol voor de GHOR beperkt. De stafsectie GHOR kreeg door het goede contact met de Medic van Airport Medical Services (AMS) een goed beeld van de situatie in de terminal. Rond 21:45 uur functioneerde het systeem dat de brandstoftoevoer regelt weer volledig en kon Schiphol het vliegverkeer weer hervatten. Om 23:00 uur is uiteindelijk afgeschaald naar GRIP 0. 

 ICT storing

Bijdrage aan GGD-Crisisteam
Ook heeft de GHOR nog een bijdrage geleverd aan een opschaling van de GGD wegens de inzet van het GGD Crisisteam. Het GGD-crisisteam werd in het Pinksterweekend ingezet om bij te dragen aan de organisatie van een informatiebijeenkomst voor omwonenden van Tata Steel omtrent de gezondheidseffecten van grafietneerslag. De Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) van de GHOR nam als liaison van de GHOR deel aan het Crisisteam GGD.  

Deze vier incidenten zijn monodisciplinair door de GHOR geëvalueerd. Er zijn veel punten goed gegaan, maar er zijn ook leerpunten naar voren gekomen die tot verbeteringen kunnen leiden.  

Meer weten?
Amanda Vermolen-van der Hulst, beleidsmedewerker GHOR.