Geplaatst op: 27-09-2019 om 10:21 uur
Laatst gewijzigd op: 27-09-2019 om 14:49 uur

PSH ingezet na grote brand in Haarlem

Woensdagnacht 11 september vond er een grote uitslaande brand plaats in een flatgebouw aan de Rudolf Steinerstraat in Haarlem Schalkwijk. De regionale brandweer en GGD-ambulancezorg waren snel ter plaatse en de brand was snel onder controle; er viel echter ook een dode te betreuren.

De impact en schade waren groot.  Om 01.00 uur woensdagnacht ging daarom de pieper om de PsychoSociale Hulpverlening (PSH) op te starten.   

De PSH in regio Kennemerland is gewaarborgd door een goed werkend samenwerkingsverband tussen GGZ-instellingen (GGZ inGeest, Parnassia, Kenter), het Maatschappelijk Werk (Meerwaarde, Socius, Dock), het Leger des Heils, Slachtofferhulp en GGD Kennemerland. Daarbij voert GGD Kennemerland de regie over het PSH-proces. Er werd dan ook dankbaar gebruik gemaakt van de beschikbare kennis en kunde toen in de loop van woensdagavond duidelijk werd dat het flatgebouw aan de Rudolf Steinerstraat voor een groot gedeelte ontruimd moest worden. Daarbij moesten zo’n 100 tot 150 bewoners worden geëvacueerd en elders opgevangen. De eerste opvang vond plaats in een nabijgelegen school en daarna bij een bungalowpark in Zandvoort. Verschillende gezinnen die vanwege brandschade of forensisch onderzoek nog niet naar huis konden verbleven daar tot en met zondag 15 september. 

Brand Rudolf Steinerstraat 11 september 2019
Foto: Jeffrey Koper.

Grote maatschappelijke onrust
De onrust onder de bewoners van de flat was erg groot. Er was sprake van paniek, stress en angst bij een overwegend kwetsbare doelgroep, van wie enkelen zelfs eerder in oorlogsomstandigheden hebben verkeerd. Gedurende de dagen na de brand werden dan ook meerdere collega’s vanuit het PSH-netwerk ingezet. De PSH-deskundigen hebben bijna alle betrokken bewoners gesproken en daar waar nodig mensen in contact gebracht met trauma-hulpverleners. Ook hebben zij de rust op de opvanglocaties helpen bewaren en mensen begeleid in deze stressvolle situatie.  

Samen werken aan één incident
Onze Veiligheidsregio heeft diverse taken en het is mooi om te zien hoe meerdere afdelingen betrokken waren bij hetzelfde incident. Naast de uitrukdienst van de Brandweer, ambulancezorg, de meldkamer Noord-Holland en de PSH vanuit de GHOR is vrijdag ook het team brandonderzoek ingezet bij het onderzoek naar de toedracht van de brand. De maandag na het incident heeft de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD ondersteuning geboden aan de scholen van de betrokken kinderen. Kortom: Veiligheidsregio Kennemerland heeft op meerdere vlakken haar kennis en kunde ingezet.  

Claire Morssink en Sandra Tol, Leiders Kernteam PSH (GHOR) zijn heel dankbaar voor een ieder die zich heeft ingezet om getroffenen hulp te verlenen.