Geplaatst op: 01-10-2019 om 09:34 uur
Laatst gewijzigd op: 03-10-2019 om 09:21 uur

CoPI oefeningen met uiteenlopende scenario’s

Vanaf dinsdag 17 tot en met donderdag 19 september zijn drie identieke oefendagen gehouden voor CoPI-functionarissen. CoPI staat voor Commando Plaats Incident.

Copi-training 17 septemberIn geval van een crisis kan een CoPI-team worden gevormd waarin alle operationele leidinggevenden van de diverse hulpverleningsdiensten zitting nemen. De CoPI-functionarissen zijn op de plaats van het incident eindverantwoordelijk voor de totale hulpverlening binnen ieders eigen discipline.   

Per oefendag nam steeds 1 Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G) vanuit Kennemerland deel en werd deze collegiaal beoordeeld door een collega OvD-G. Op de dag zelf werden steeds drie scenario’s beoefend. De opbouw was van een klein incident naar een groot incident. Waar de eerste twee scenario’s nog binnen op een oefenlocatie werden gehouden, ging men voor het laatste scenario naar het centrum van Hoofddorp. Daar werd een brand in een parkeergarage met bovenliggende bebouwing nagebootst en beoordeeld hoe de CoPI-functionarissen met elkaar samenwerkten en omgingen met nieuwe ontwikkelingen binnen het incident.  

Complex scenario
‘Het was mooi om  te zien  dat de deelnemers - ondanks de diversiteit en complexiteit van de scenario’s -  goed in staat waren om de problemen  op te lossen’, vertelt oefenleider Raymond Icke, beleidsmedewerker Crisisbeheersing van GHOR Kennemerland en het Veiligheidsbureau Kennemerland. Door de opbouw van het programma werden deelnemers in staat gesteld gedurende de dag een positieve leercurve te laten zien en werden waar mogelijk vaardigheden aangescherpt.  

Lange, maar leerzame dag
‘Het is goed om te zien dat de basis op orde is en men in staat is om de klus te klaren. De deelnemers beschikken over voldoende competenties als omgevingsbewustzijn en situatie-analyse’, vertelt Raymond Icke. ‘Mijn eerste indruk is dat de deelnemers het steeds een lange, maar leerzame dag vonden, waarin goed met alle partners als brandweer, politie en gemeenten is samengewerkt. Over enkele weken volgt het gezamenlijke evaluatie-verslag dat aan iedere deelnemer wordt toegestuurd’.  

Meer weten?
Raymond Icke, RIcke@vrk.nl

Copi-training 17 september 2019
Foto's: Stefanie van Waardenburg, Eva Straatman.