Geplaatst op: 24-10-2023 om 17:06 uur
Laatst gewijzigd op: 03-11-2023 om 10:49 uur

(Interregionaal) samenwerken en netwerken worden nog belangrijker!

Nieuwe leidinggevende bij GHOR Kennemerland en Cursusbureau.

Sinds 1 september is Alexandra van Gameren hoofd van GHOR Kennemerland en het Cursusbureau. Zij volgde Marjolein Somers op. Alexandra deed de officiersopleiding in Den Helder en werkte bijna 20 jaar bij de Koninklijke Marine. Alexandra stapte in 2012 over naar Veiligheidsregio Kennemerland en was onder meer assistent-controller en projectleider. De laatste vijf jaar werkte zij als clustermanager Leefomgeving en Toezicht Kinderopvang bij GGD Kennemerland.

Hoe raak je vertrouwd met het werk?
‘Ik ben vanaf half juni jl. gestart bij de GHOR en het Cursusbureau en heb in eerste instantie met een overdracht door Marjolein Somers inzicht gekregen in de taken van de GHOR en het cursusbureau. GHOR Kennemerland heeft een breed en complex werkveld. Dat vind ik heel interessant. Daarnaast leid ik ook het Cursusbureau, voor mij een logische aanvulling op het werkveld van de GHOR. Al met al omvat het hele cluster dus een scala aan producten en taken. Gelukkig zijn de medewerkers heel ervaren en hebben zij veel kennis, wat mij vertrouwen geeft om samen alle uitdagingen aan te kunnen'.

Wat vind jij kenmerkend voor de GHOR?
‘Eigenlijk onderhoudt iedere medewerker binnen het GHOR-team een eigen specifiek intern en extern netwerk. Dat is ook logisch want de GHOR is bij uitstek een netwerkorganisatie, zowel binnen de Veiligheids- als de Zorgketen. Het gaat dan om uiteenlopende netwerkrelaties met Brandweer, Politie en gemeenten, maar ook binnen de acute en niet-acute zorg in de regio’.

Waarom is netwerken belangrijk?
‘De GHOR is de geneeskundige crisisorganisatie van de Veiligheidsregio en wil de werelden van zorg en veiligheid verbinden. Het is voor de crisisorganisatie relevant om te weten wat er speelt en daar als GHOR, in normale- en crisisomstandigheden op in te spelen. Ook heeft de GHOR als taak om relevante informatie verder te brengen binnen de Veiligheidsregio. En dat draagt er allemaal aan bij om tijdens een crisis goed samen te werken en crises waar mogelijk te voorkomen. We proberen steeds een goed inzicht te hebben in het werkterrein van onze partners en in eventuele knelpunten in de zorgketen. De idee is dat je daardoor als de nood aan de man is goed met elkaar kunt samenwerken’.

Ben je ook actief voor de GHOR-crisisorganisatie?
‘Ja, ik ben sinds drie jaar ACGZ, Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg. Je kunt in die rol worden ingezet in het Operationeel Team (OT), de plaats waar een crisis op tactisch niveau wordt bestreden. Dat doe je op basis van informatie uit het veld zoals van de OvD-G, de Officier van Dienst Geneeskundig. Vanaf 1 november maak ik deel uit van de DPG-pool en ben dan om de vier weken inzetbaar als dienstdoend Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor de crisisorganisatie’.

Wat komt de komende tijd op het pad van de GHOR?
‘Er wordt op basis van de Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s en de Contourennota van de rijksoverheid opnieuw gekeken naar het werkveld van de GHOR. Daarin is een stevige rol weggelegd voor de GHOR, met name daar waar het gaat om de onafhankelijke en noodzakelijke regiefunctie. Verder zijn we nu samen met onze regionale netwerkpartners bezig om een zorgrisicoprofiel uit te werken. Dat zorgrisicoprofiel zal bijdragen aan een beter en gezamenlijk inzicht in de gevolgen voor de zorgketen van een bepaald incidenttype en bijdragen aan een verhoogd risicobewustzijn. Tot slot verwacht ik dat interregionale samenwerking binnen NW6 (NoordWest 6, de zes GHOR-teams van Noord-Holland en Flevoland) nog belangrijker wordt, voor alle functieniveaus binnen de GHOR, besluit Alexandra van Gameren.'


Foto: Alexandra van Gameren (Evelien Henstra).