Geplaatst op: 02-11-2018 om 10:39 uur
Laatst gewijzigd op: 02-11-2018 om 10:41 uur

Visitatiecommissie ROAZ zeer positief

“… grote betrokkenheid van GGD medewerkers bij de crisisorganisatie, een goede en scherp beschreven risicoanalyse en … een bondig en helder geformuleerd Integraal Crisisplan Publieke Gezondheid (ICPG).” Dat zijn enkele van de positieve bevindingen van de Intercollegiale Visitatiecommissie van het ROAZ Noordwest die maandag 2 juli een bezoek bracht aan onze GGD. Een prima resultaat waar we met z’n allen trots op kunnen zijn.

Het ROAZ (regionaal overleg acute zorg) is een overkoepelend overleg waarin vertegenwoordigers van regionale ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsenposten, GGZ-instellingen, GGD-en, de veiligheidsregio’s en verloskundigen de activiteiten binnen de verschillende aandachtsgebieden bespreken.

Vanzelfsprekend had de visitatiecommissie ook enkele tips. De commissie vraagt aandacht voor de koppeling van het ICPG met het continuïteitsplan van de VRK. Een andere tip: verduidelijk de verantwoordelijkheden van de functionarissen die óók een rol hebben tijdens een GRIP-opschaling waarbij ook de GGD crisisorganisatie actief is. Met deze tips kunnen we prima aan de slag om nog verder te verbeteren.

Verbeteren
De visitatie is een onderdeel van het landelijke kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0. In de visitatiecommissie zitten beroepsgenoten van collega-zorginstellingen. De commissieleden bezoeken zorginstellingen met de bedoeling in beeld te brengen in hoeverre is voldaan aan de normen van een goede voorbereiding op rampen en crises en om advies te geven. De commissie komt met deze eerste positieve reactie na bestudering van het ICPG en gesprekken met een Crisiscoördinator, leden van het GGD Crisisteam, de OTO coördinator en de beheerder van het Integraal Crisisplan Publieke Gezondheidszorg (voorheen GROP). Het rapport van de visitatiecommissie wordt binnenkort ter beschikking gesteld aan de beheergroep ICPG waarna de bevindingen zich hun weg zullen vinden in de organisatie.

Meer weten?
Neem dan contact op met Amanda Vermolen-Van der Hulst (avermolen-vdhulst@ggdkennemerland.nl) of Marc Verhaar (MVerhaar@vrk.nl)