Geplaatst op: 21-04-2022 om 15:58 uur
Laatst gewijzigd op: 22-04-2022 om 12:06 uur

Zorgvragen van vluchtelingen kanaliseren, centraliseren en ontwikkelingen monitoren

Eind februari brak er onverwacht oorlog uit in Oekraïne. Binnen enkele weken tijd sloegen miljoenen Oekraïners op de vlucht, ook naar Nederland. Op dit moment zijn er circa 40.000 mensen uit Oekraïne in Nederland. Binnen Veiligheidsregio Kennemerland worden zij tot nu toe vooral in hotels en bij particulieren opgevangen.

GGD Kennemerland is op verschillende gebieden betrokken bij deze opvang: Jeugdgezondheidszorg voor de kinderen, Technische Hygiënezorg voor de ad-hoc opvanglocaties, Psychosociale hulpverlening voor mentale ondersteuning, Infectieziektebestrijding voor corona en andere mogelijke infectieziekten. De GHOR houdt zich bezig met geneeskundige hulpverlening voor de vluchtelingen door te informeren en te coördineren op het gebied van huisartsen- tandartsen- en verloskundige zorg en waar nodig zorg door ziekenhuizen.

Complexe zorgvragen
Hans Peijen, beleidsadviseur bij GHOR Kennemerland, vertelt kort wat er vanuit het GHOR-team gebeurt. ‘Sinds begin maart zijn een aantal mensen dagelijks aan het werk om tal van, soms sterk uiteenlopende hulpvragen die vluchtelingen hebben, op te lossen. Het gaat dan om vragen waarbij niet direct duidelijk is bij wie de vraag hoort en waar de noodzakelijke geneeskundige kennis is en/of zorg kan worden geleverd. De GHOR weet hoe specifieke zorg georganiseerd is, welke zorgpartners benaderd kunnen worden en hoe de contacten met andere partijen, zoals gemeenten, verlopen. Daardoor kunnen we meestal onze interne en externe partners verder helpen, zonder hun vraag over te nemen’.

Schaarste aan huisartsenzorg
Al direct werd duidelijk dat er problemen zouden kunnen ontstaan rond de huisartsenzorg. Daar wordt in eerste instantie het meeste beroep op gedaan. En de vraag is vaak ook acuut, bijvoorbeeld doordat medicijnen niet meegenomen konden worden. In sommige gemeenten, zoals Haarlemmermeer waar nu al een tekort aan huisartsencapaciteit is, is het organiseren van voldoende huisartsenzorg dan ook niet eenvoudig. ‘Voor vluchtelingen die worden opgevangen in hotels gelden vaste afspraken met enkele praktijken. Wie bij particulieren wordt opgevangen, kan een beroep doen op de huisartsenzorg van de hoofdbewoners. Probleem is dat veel huisartsenpraktijken erg druk zijn en vaak zwaar zijn belast door de coronapandemie. De ene crisis is direct gevolgd door de volgende crisis’, vertelt Hans Peijen.

Informatie delen
Om een gezamenlijk beeld te houden van lopende vragen en wensen, wordt veel vastgelegd in het informatiesysteem
LCMS-GZ (Landelijk Crisis Management Systeem Geneeskundige Zorg), waar GHOR, GGD en zorgpartners, waaronder ook de drie huisartsenverenigingen, op zijn aangesloten. ‘LCMS-GZ blijkt ook nu een goed middel om elkaar snel en duidelijk te infomeren. Als GHOR leggen we zaken vast en monitoren de ontwikkelingen in de regio die ook worden gekoppeld aan het landelijk beeld. Dat doen ook de zorgpartners en zo zorgen we er gezamenlijk voor dat er steeds een actueel beeld is’, zegt Hans Peijen.

Doordenken wat nog kan gebeuren …
Verder hebben GHOR en partnerorganisaties preventief bekeken wat er de komende tijd kan gebeuren, zoals de komst van grote groepen medische evacuees op Schiphol. ‘Daar zijn vaste procedures voor - denk aan gipsvluchten -, maar in dit geval zou het om heel veel en zwaargewonde slachtoffers kunnen gaan. Met onze partners hebben we onlangs doorlopen en afgesproken wat er dan gebeurt en hoe de mensen veilig vanuit Schiphol naar het Calamiteitenhospitaal in Utrecht of een ander ziekenhuis in het land kunnen gaan’, besluit Hans.

Gemeente Huis Bloemendaal in Oekraïense kleuren
Het gemeentehuis van Bloemendaal in Oekraïense kleuren (foto: Delia Spoelstra).