Geplaatst op: 21-04-2022 om 16:05 uur
Laatst gewijzigd op: 22-04-2022 om 11:15 uur

Werkbezoek Velsertunnel

Eind maart bracht een afvaardiging van de GHOR een bezoek aan de oudste snelwegtunnel van Nederland: de Velsertunnel. Tijdens dit werkbezoek van het team vakbekwaamheid en een aantal OvD’Gs (officieren van dienst geneeskundige zorg) stonden voor ons relevante procedures en aandachtspunten rondom de tunnelveiligheid centraal.

Rijkswaterstaat verzorgde de eerste presentatie. Hierin bracht de adviseur tunnelveiligheid van Rijkswaterstaat Noord-Holland de technische aspecten van de tunnel voor het voetlicht. Denk hierbij aan de centrale- en lokale bediening, licht- en geluidsgeleiding en de automatisering van diverse aspecten bij calamiteiten. Vervolgens werd aan de hand van video-opnamen van tunnelincidenten gekeken naar menselijk gedrag en eventuele consequenties voor de hulpverlening.

Inzoomend op de taken van de OvD-G’s werden de rol van de wegverkeersleider, de communicatiemogelijkheden en de in de tunnel aanwezige hulpmiddelen besproken. Na een uitgebreid vragenrondje nam de objectdeskundige van Rijkswaterstaat ons mee de catacomben in. Diep onder de iconische ventilatietorens, de zestien ‘hyacinten’, brachten we onder andere een bezoek aan de oorspronkelijke controleruimte op wegdekniveau. Kortom, een zeer onderhoudend bezoek waarmee tunnelveiligheid weer fris op het netvlies staat!

Maarten Elout, beleidsmedewerker Vakbekwaamheid GHOR Kennemerland

Werkbezoek in de Velsertunnel
Werkbezoek in de Velsertunnel. 
Beeld de hyacinten van de Velsertunnel
De ‘hyacinten' van de Velsertunnel. 

Foto's: Maarten Elout.