Geplaatst op: 22-03-2024 om 10:13 uur
Laatst gewijzigd op: 11-04-2024 om 13:27 uur

Personele veranderingen GHOR-crisisorganisatie

Directeur Publieke Gezondheid (DPG)

Vanaf 1 maart jl. is Harm Balder opgenomen in de poule van dienstdoend DPG. Daarnaast treedt oud-collega Tanja Kruijer, nu werkzaam bij de GGD van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, tijdelijk toe ter vervanging van Alexandra van Gameren. Per 1 januari jl. is Jelle Buijtendijk gestopt als d.d. DPG.

Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg
Nieuw in de poule zijn
Liesbeth Bijtelaar en Raymond Icke, terwijl Hans Peijen is gestopt omdat hij met pensioen is gegaan en Alexandra van Gameren sinds 1 november jl. inzet levert in de DPG-poule.

HIN-GZ
Vanaf 1 januari jl. neemt
Monique Ruitenbeek deel aan de HIN-poule.

HON-GZ
Per 1 januari jl. neemt
Lieke Simons deel aan de HON-poule.

OM GHOR
Vanaf 1 maart jl. is Richard Voorneman gestopt als OM GHOR.