Geplaatst op: 22-03-2024 om 10:11 uur
Laatst gewijzigd op: 11-04-2024 om 13:00 uur

Nieuwe beleidsadviseur GHOR: Floortje Schilderinck

Floortje Schilderinck werkt sinds half november jl. 32 uur per week als beleidsadviseur bij de GHOR Kennemerland. Zij volgde Hans Peijen op, die per 1 februari jl. met pensioen ging. Floortje werd geboren in Apeldoorn, haalde een hbo-bachelor Management, Economie en Recht te Utrecht en daarna haar Master in Gezondheidswetenschappen in Rotterdam.

‘Mijn eerste baan was bij het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp. Ik werkte daar tot 2019 om daarna als beleidsadviseur Kwaliteit bij het Dijklander Ziekenhuis te werken. In mijn laatste functie daar was ik afdelingshoofd van de Centrale Sterilisatie Afdeling. In die rol kwam ik voor het eerst met de GHOR in contact, als onderdeel van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland’, vertelt Floortje.

Wat doe je als beleidsadviseur?

‘Ik probeer een van de schakels te vormen tussen het werkveld van GHOR Kennemerland, de witte netwerkpartners en het multidomein. Zo vertegenwoordig ik de GHOR onder meer in Beheergroep Noordzeekanaalgebied, de beheergroep Schiphol en in het overleg met Tata Steel. Ook denk ik mee op bestuurlijk strategisch niveau en adviseer en annoteer ik op voorstellen in het Tactisch Overleg en bestuurlijke voorstellen. Daarnaast volg ik relevante beleidsontwikkelingen binnen het Veiligheidsberaad’.

Wat viel je op in deze baan?

‘Er is een grote mate van onderling vertrouwen en er wordt – anders dan ik wel zag in de wereld van het ziekenhuis – minder via hiërarchie gewerkt. Qua kledingstijl bestaat er een informele cultuur en de meeste mensen die ik tegenkom zijn hoog opgeleid en heel gemotiveerd voor hun werk. In mijn vorige baan werd er meer vanuit specifieke belangen gewerkt, hier wordt meer gekeken naar hoe iets het publieke belang versterkt’.

Waar ben je nu mee bezig?

‘Naast me inwerken in de diverse overleggen, probeer ik landelijk mee te denken aan het 25-jarig bestaan van de GHOR. Het is interessant om te zien waar de GHOR allemaal mee bezig is en dat wat we doen via dit jubileum zichtbaar aan de buitenwereld te laten zien. Verder ben ik bezig om beter inzicht te krijgen wat de Veiligheidsregio Kennemerland allemaal doet. Ik had onlangs onder andere contact met de GGD-collega’s van Brede Centrale Toegang, maar ook met twee collega’s van het Team Operationele Voorbereiding van de brandweer’.

En wat doe je naast je werk?

‘Heel veel. Ik ben getrouwd met Mark en we zijn ouders van twee dochters van 3 en 6 jaar. Ik woon op ongeveer 10 minuten fietsen van mijn werk, wat echt heel fijn is. Verder hou ik van hockey en wintersport, maar ook van lezen, koken en knutselen met mijn kinderen’.

Tot slot, heb je ook een crisisfunctie?

‘Nog niet, maar ik verwacht dat zodra ik wat langer binnen de organisatie werk, dat er zeker van gaat komen’, besluit Floortje.

Floortje Schilderinck