Geplaatst op: 22-03-2024 om 10:12 uur
Laatst gewijzigd op: 11-04-2024 om 13:03 uur

Vaker en langer extreme hitte

Het klimaat verandert. Perioden van extreme hitte komen vaker voor en duren langer. En dat heeft direct effect op onze gezondheid. Hitte kan ook leiden tot problemen met leefbaarheid, de netwerken waarvan we afhankelijk zijn, zoals infrastructuur en nutsvoorzieningen, water en druk op de buitenruimte. Denk bijvoorbeeld aan een hogere energievraag bij langdurige hitte, kans op uitval van het openbaar vervoer en verslechterde waterkwaliteit.

Zomerse dag aan het strandOm deze problemen te voorkomen of de gevolgen te verkleinen, kun je verschillende maatregelen nemen, zowel vooraf als tijdens extreme hitte. Daarnaast is het van belang om zelf goed voorbereid te zijn op directe en indirecte gevolgen van hitte.

Problemen bij hitte

Hitte kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Denk aan ongemakken zoals slaapverstoring en concentratieverlies. Ook kan langdurige hitte leiden tot het verergeren van chronische aandoeningen. Verder kan langdurige blootstelling aan hitte ook zorgen voor extra ziekenhuisopnames en (over)sterfte. Naast gezondheidsproblemen kan hitte nog veel meer problemen veroorzaken op het gebied van leefbaarheid, buitenruimte, water en bij diverse netwerken. Deze problemen hebben ook effect op gezondheid en welzijn en kunnen inzet vragen van de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio en de crisisorganisaties van verschillende regionale zorginstellingen.

Risicogroepen bij extreme hitte

Er zijn verschillende groepen die extra risico lopen bij hitte zoals ouderen, jonge kinderen en chronisch zieken. Ook mensen met overgewicht of in een sociaal isolement zijn risicogroep. Daarnaast kunnen mensen die langdurig aan hitte worden blootgesteld gezondheidsproblemen krijgen. Denk bijvoorbeeld aan sporters, buitenwerkers en bezoekers van een evenement. Maar vergeet ook de hulpverleners niet: zorgverleners die in extreme omstandigheden extra zorg moeten leveren. Of ambulance, politie en brandweermedewerkers die bij een incident hulp verlenen.

Wat kun je zelf vooraf doen?

Voor een brede hitte-aanpak worden de 3 G’s onderscheiden: Gebied, Gebouw, Gezondheid. Door preventief in te zetten op de 3 G’s kun je verder werken aan het verminderen van de gezondheidsimpact van hitte.

  • Gebied: neem vooraf ruimtelijke maatregelen om de omgeving te verkoelen. Denk hierbij aan het creëren van schaduwwerking door extra beplanting aan te leggen in de directe omgeving.
  • Gebouw: maak gebouwen hittebestendig, door isolatie, ventilatie en zonwering. Dit heeft een gunstig effect op het binnenklimaat.
  • Gezondheid: zorg dat iedereen eventuele hitteklachten herkent, weet wat effectieve maatregelen zijn en dat deze ook genomen worden. Dat vraagt om bredere maatschappelijke bewustwording, Maak vooraf afspraken en borg deze in een hitteprotocol. Let hierbij specifiek op kwetsbare mensen en locaties. Kies als organisatie in je hitteprotocol voor de meest effectieve maatregelen. Maak bijvoorbeeld gebruik van het onderzoek van de academische werkplaats gezonde leefomgeving: Hittestress voorkomen - Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving (awgl.nl)

Voor vragen over het hittebestendig maken van een gebied en gebouw en het voorbereiden op het beschermen van de gezondheid, kun je contact leggen met afdeling Leefomgeving van GGD Kennemerland via leefomgeving@vrk.nl

Er is hitte: wat nu?

Vooraf heb je al zoveel mogelijk maatregelen getroffen zodat de omgeving en het gebouw hittebestendig zijn. Maar toch wordt het nu heel erg warm. Wat kun je dan nog doen om de effecten van hitte te beperken?

Om gezondheidsklachten te voorkomen en beperken volg je de adviezen uit het Hitteplan op: voldoende (water) drinken, verkoeling/ schaduw opzoeken en dergelijke. Heb vooral ook aandacht voor risicogroepen, waaronder zieken en ouderen, maar zeker ook zorg- en hulpverleners. De meeste organisaties ontvangen via het RIVM of via een koepel- of brancheorganisatie een hittewaarschuwing als het landelijke hitteplan actief wordt. Krijg je die als organisatie nog niet? Meld je hier aan: Aanmelden hitte-mailing.

Zijn er tijdens een hittegolf crisisvragen, bijvoorbeeld door de effecten van hitte, schroom dan niet om contact te zoeken met de GHOR-crisisorganisatie.

Hitte in de stad - Hogeschool van Amsterdam