Geplaatst op: 29-03-2021 om 12:39 uur
Laatst gewijzigd op: 29-03-2021 om 13:08 uur

Crisisorganisatie is in 2020 beheerst door Corona, maar blijft ook evalueren om te leren

In 2020 heeft de GHOR de inzet rond Corona geëvalueerd. Daarnaast zijn ook de GRIP-inzetten geëvalueerd. De evaluaties hebben ten minste 13 verbeterpunten opgeleverd om de geneeskundige crisisorganisatie nog beter te laten functioneren.

Als er bij een incident multidisciplinaire afstemming nodig is, wordt er een GRIP afgekondigd. GRIP staat voor 'Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure', een landelijke afspraak over de verschillende niveaus van inzet voor incident- en rampenbestrijding door professionele hulpverleners. Vanaf een GRIP 2 heeft het incident een duidelijk effect op de omgeving.

Eén GRIP 4 inzet

Het jaar 2020 stond in het teken van het Coronavirus, ook voor de crisisorganisatie. De GHOR heeft de inzet hierbij geëvalueerd, maar vanwege de aard en lange duur van de crisis op een andere manier dan gebruikelijk. Veel verbeterpunten zijn ook gaandeweg de inzet opgepakt. Daarnaast loopt dit nog door in 2021.

Twee GRIP-2 inzetten

In 2020 hebben er twee GRIP 2 inzetten plaatsgevonden. Deze zijn geëvalueerd. Beide inzetten betroffen een bommelding op Schiphol, vrij kort na elkaar.

Zeven GRIP 1 inzetten

Er hebben in 2020 zeven GRIP 1 inzetten plaatsgevonden. Deze zijn niet geëvalueerd. Ten opzichte van 2019 met 14 GRIP 1 inzetten is het aantal GRIP 1 inzetten duidelijk gedaald. Brand houdt een belangrijk aandeel in de GRIP 1 inzetten.

Lessen uit GRIP-inzetten

Uit de geëvalueerde GRIP-2 inzetten zijn vooral verbeterpunten met betrekking tot de alarmering naar voren gekomen, met name technische punten. Uit de evaluaties van de inzet bij het Coronavirus zijn veel verbeterpunten gekomen die gaandeweg de inzet ook al zijn opgepakt. Veel verbeterpunten waren ook atypisch, zoals de rolduiding van de GHOR verbeteren en zorgen voor meer sturing en overzicht over de GHOR aangezien zogenaamde ‘koude’ en ‘warme’ werkzaamheden door elkaar hebben gelopen. Daarnaast zijn er ook positieve punten naar voren gekomen, zoals de veelheid aan activiteiten die door de GHOR zijn opgepakt, bijvoorbeeld de coördinatie van Persoonlijke Beschermingsmiddelen voor de VVT-sector, en het organiseren van een platform waarbij verbindingen tussen de zorgpartners zijn gelegd. 

Meer weten?

Bel of e-mail Amanda Vermolen – van der Hulst,  GHOR Kennemerland; avermolen-vdhulst@ggdkennemerland.nl of 06 – 12 97 59 06.

GHOR inzet 2020
Foto: Jeffrey Koper.