Geplaatst op: 20-11-2017 om 21:23 uur
Laatst gewijzigd op: 11-12-2017 om 14:42 uur

Juni 2017

Met de volgende onderwerpen

Nu breder digitaal ‘witte’ crisisinformatie

Op dinsdag 2 mei is in Kennemerland het Landelijk Crisis Management Systeem Geneeskundig Zorg (LCMS-GZ) operationeel gegaan. Netcentrisch werken Met de komst van LCMS-GZ is van traditionele informatie-uitwisseling overgestapt naar een netcentrische manier van samenwerken.
 

Landelijk Crisis Management Systeem

Om de informatie tussen alle teams en organisaties op een overzichtelijke manier te delen, wordt er gebruikgemaakt van een afgeschermde website: het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS).
 

Evacueren van een zorginstelling, hoe doe je dat?

Wat staat je als zorgorganisatie te wachten bij een incident waarbij bewoners moeten worden geëvacueerd? Deze vraag stond 14 maart centraal op een netwerkbijeenkomst, georganiseerd door GHOR Kennemerland en zorgorganisatie Heliomare.
 

Informatie over gezondheidsrisico’s bij evenementen op GGD Kennemerland.nl

Bevrijdingspop, Mysteryland, Mud Masters, jaarmarkten en braderieën… de regio Kennemerland is regelmatig het toneel van grootschalige en kleinschalige evenementen.
 

Tegenbezoek collega’s GHOR Noord-Holland noord, dinsdag 16 mei

Begin 2016 brachten de collega’s van GHOR Kennemerland een bezoek aan GHOR Noord-Holland Noord. Half mei was het tijd voor een tegenbezoek.
 

Regionale implementatie Crisisplan Publieke Gezondheid

 Risico’s? Crises? Business as usual voor de GGD, toch? Dagelijks is de GGD bezig met het verkleinen van risico’s en het in de kiem smoren van kleinschalige crises.