Geplaatst op: 18-12-2017 om 10:46 uur
Laatst gewijzigd op: 18-12-2017 om 11:34 uur

Juni 2015

 

Met de volgende onderwerpen:

GHOR oefent in Vught

Enkele weken geleden zijn de Officieren van Dienst Geneeskundig van de GHOR-organisaties van Kennemerland en Noord-Holland Noord in interregionaal verband getraind en bijgeschoold op incidenten op Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair (CBRN) gebied. GHOR crisisorganisatie werkt beter door gerichte evaluaties In de 1e helft van 2015 (periode 1 januari – 1 juni) heeft GHOR Kennemerland 3 GRIP-inzetten geëvalueerd. Door de evaluaties kwamen 20 verbeterpunten boven water om de crisisorganisatie voortaan nog beter te laten functioneren. 

Incidentbestrijdingsplan (IBP) Noordzeekanaal (NZK) geactualiseerd

Het Incidentbestrijdingsplan (IBP) voor het Noordzeekanaal (NZK) is geactualiseerd en op 18 mei in werking getreden. Bij de incidentbestrijding op het Noordzeekanaal kunnen veel partijen betrokken zijn, die niet dagelijks met elkaar samenwerken. Om die reden is het belangrijk dat vooraf vastligt wie verantwoordelijk is voor een proces en wie betrokken is bij de uitvoering.

‘Sister act’ op Schiphol

Medio mei vond op Schiphol een grote oefening plaats, georganiseerd door de gemeente Haarlemmermeer, het IFV, Luchthaven Schiphol, bureau Bevolkingszorg, Transavia en GGD Kennemerland. Meedoen aan deze oefening was voor de GGD interessant omdat tevens het proces Psychosociale Hulpverlening (PSH) kon worden getest in deze specifieke setting. 

Vernieuwde crisisorganisatie GHOR en ontwikkeling gezamenlijk handboek

Sinds 1 april is GHOR Kennemerland aangesloten op de landelijke standaard voor de inrichting van de GHOR-crisisorganisatie. Daarbij wordt gewerkt met twee nieuwe, operationele crisisfunctionarissen: het Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (HIN GZ) en het Hoofd Ondersteuning Geneeskundige Zorg (HON GZ). 

Themamiddag psychosociale hulpverlening (PSH) 2015

Elk jaar vindt er een themamiddag PSH plaats voor allen die binnen de regio betrokken zijn bij PSH. Dit zijn GGD en GHOR medewerkers en medewerkers van de PSH ketenpartners van GGD Kennemerland zoals het Maatschappelijk werk, GGZ- instellingen, Slachtofferhulp en het Leger des Heils.