Geplaatst op: 13-07-2023 om 17:00 uur
Laatst gewijzigd op: 21-07-2023 om 09:38 uur

Personele veranderingen GHOR-crisisorganisatie

Personele veranderingen GHOR-crisisorganisatie

Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (HIN GZ)
Eind juli a.s. stopt Mirjam Broerse als HIN GZ omdat zij per 1 september a.s. aan de slag gaat als beleidsadviseur bij GGZ InGeest.

 

Directeur Publieke Gezondheid (DPG)

Binnen de pool van dienstdoend DPG treden de komende tijd drie oudgedienden terug. Zo is Tanja Kruijer medio juli ’23 gestopt omdat zij de overstap maakt naar de sector Jeugdgezondheidszorg van GGD Hollands-Noorden. Ook Han Rozemeijer is begin juli jl. gestopt wegens vervroegde uittreding. Eveneens stopt Marjolein Somers per 1 september a.s. met haar werk voor Veiligheidsregio Kennemerland. Vanaf 1 augustus a.s. wordt de DPG-poule versterkt met Ciska Scheidel, directeur Publieke Gezondheid. In het najaar wordt de poule weer verder op sterkte gebracht.

 

Leider Kernteam
Per 1 juni jl. trad
Igor Angishan terug als leider kernteam PSH omdat hij niet langer binnen de Veiligheidsregio Kennemerland werkzaam is.

 

Versterking OvDG-poule
In de 2e helft van juli keert
Marc Snabilie terug in de OvDG-poule. Daarnaast blijft Marc zich inzetten voor de GHOR Crisisorganisatie als Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ).