Geplaatst op: 13-07-2023 om 17:02 uur
Laatst gewijzigd op: 20-07-2023 om 13:17 uur

Vuurdoop voor nieuwe OM GHOR bij oefening Noordzeekanaalgebied

Bij de crisisorganisatie van GHOR Kennemerland werken naast GHOR-medewerkers óók medewerkers uit andere organisatieonderdelen van de Veiligheidsregio. Bij crises komen zij in actie in hun GHOR-crisisfunctie.

Een van hen is Mark van der Bel, in het dagelijks leven werkzaam bij Infectieziektebestrijding, maar sinds kort ook inzetbaar als Operationeel Medewerker GHOR (OM GHOR).

Mark werkt als locatiemanager voor de vaccinatielocatie bij de ijsbaan van Haarlem en hij organiseert het mobiel vaccineren op tijdelijke locaties. ‘Er worden nog steeds dagelijks mensen tegen Covid-19 gevaccineerd en ook de HPV-campagne loopt nog. Het is nu wel heel anders dan toen ik begin 2021 startte als locatiecoördinator van de mega vaccinatielocatie P4 bij Schiphol. Het is een boeiende wereld. Toch vind ik het werken als OM GHOR een interessante nevenfunctie naast mijn gewone werk’, vertelt Mark. Wat mij gelijk opviel, is hoe gedreven de mensen binnen de crisisorganisatie zijn. En dat men ver is in het z.g. scenario-denken. In deze methodiek ga je vooraf kijken wat er allemaal kan gebeuren en hoe dat doorwerkt in de hulpverlening’.

Hoe is je oefenervaring?
‘Na een aantal scholingsmomenten werd ik op donderdag 29 juni jl. ingezet bij de Stafsectie GHOR tijdens een grote multi-Stafoefening. Deze oefening was zeer realistisch. Al snel kwamen we als crisisfunctionarissen in een complex incident op het Noordzeekanaal terecht, waarbij een plezierzeiljacht in aanvaring was gekomen met een olietanker. Daarbij werden 75 opvarenden op verschillende locaties opgevangen en waren er zes vermisten. Om als hulpdiensten overzicht te houden wie zich waar bevond werd SIS, de
Slachtoffer Informatie Systematiek, opgestart. Daarmee kan relevante informatie worden opgevraagd bij ziekenhuizen in geval van zo’n groot incident. Goed om samen te beoefenen hoe dat werkt’.

Hoe verliep de oefening?
‘Het werd al snel nog complexer. Tijdens de oefening werd er een dilemma ingebracht, waarbij tegenstrijdige belangen om de voorrang gingen strijden. Zo gaf Rijkswaterstaat aan dat de sluizen van IJmuiden open zouden moeten om snel overtollig water te spuien vanwege overvloedige regenval kort voor het scheepvaartongeval. Een schijnbaar onvermijdelijk besluit en tegelijkertijd onwenselijk zo lang er nog zes vermiste personen in het Noordzeekanaal lagen. Dit soort complexe dilemma’s van een situatie die zich wel degelijk zou kunnen voordoen, maakt zo’n oefening realistisch en motiveert om als schakel binnen de crisisorganisatie bij te dragen aan een goede oplossing’, besluit Mark van der Bel.


Mark van der Bel.