Geplaatst op: 13-07-2023 om 17:03 uur
Laatst gewijzigd op: 20-07-2023 om 14:54 uur

Interregionale themamiddag over opvang Oekraïners en de GHOR

Donderdag 13 juli kwamen een aantal GHOR-functionarissen uit NW6, de Noord-Hollandse en Flevolandse GHOR-teams, samen op een themamiddag over de inzet van de GHOR bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Er werd gekeken hoe de diverse GHOR-bureaus ingezet zijn tussen maart en juli 2022 en wat we geleerd hebben voor de toekomst.

Basis voor het gesprek was de z.g. rode dradenanalyse, die op basis van de bevindingen uit de verschillende evaluaties werd opgesteld door Amanda Vermolen, beleidsmedewerker van GHOR Kennemerland. Tijdens de middag focusten de deelnemers zich onder andere op een aantal rollen die GHOR-crisisfunctionarissen bij deze langdurige inzet vervulden: informatiemakelaar, verschaffer van structuur, adviseur en verbinder.

Netwerken verbinden
Als informatiemakelaar probeerden de GHOR-medewerkers steeds een beeld te vormen van wat er gaande was en vragen uit het keten- en zorgnetwerk zo goed mogelijk te beantwoorden. Ook werd onder meer via LCMS-GZ informatie gedeeld met het netwerk. Gedeeld knelpunt is dat niet alle zorgpartners (voldoende) zijn aangesloten op LCMS-GZ.

Conclusies en wensen
Duidelijk was dat de GHOR-medewerkers veelal tegen dezelfde knelpunten zijn aangelopen. Op basis daarvan zijn er diverse wensen en behoeften geformuleerd. Het is bijvoorbeeld goed om duidelijk en vroegtijdig de rol van de GHOR naar gemeenten duidelijk te maken en met buurregio’s de werkwijze af te stemmen. Een wens voor de toekomst is om gezamenlijke scenario’s op te stellen voor nieuwe langdurige crises.

Een aantal crisisfunctionarissen van NW6 blikt terug en kijkt vooruit (Foto: Richard Voorneman)