Geplaatst op: 13-07-2023 om 16:54 uur
Laatst gewijzigd op: 20-07-2023 om 13:18 uur

Directeur Publieke Gezondheid met de GHOR en GGD bij Awakenings

Half mei vond bij Halfweg het grote dancefestival Awakenings plaats. Ciska Scheidel, directeur Publieke Gezondheid, nam in het kader van haar inwerkprogramma samen met evenementenadviseurs Bas Tolk en Eva Straatman van de GHOR een kijkje achter de schermen voor en tijdens het evenement.

GHOR Kennemerland, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio, levert vooral achter de schermen, en daardoor niet altijd zichtbaar voor inwoners, een actieve bijdrage aan het beheersen van risico’s en het voorkomen van crises. Ook bij publieksevenementen heeft GHOR Kennemerland een rol. Inzet van GGD en GHOR is dat ieder evenement zo gezond en veilig mogelijk verloopt. Dat gebeurt vooraf door te adviseren over de voorwaarden van een vergunningsaanvraag bij de gemeente waar het evenement plaatsvindt. Verder wordt kort voor het evenement altijd een z.g. schouw georganiseerd, waar deskundigen van GGD, GHOR, Brandweer en politie met de gemeente samen kijken of aan alle voorwaarden wordt voldaan. GHOR en GGD controleren onder meer of de EHBO-posten goed zijn ingericht en de staat van onder meer alle sanitaire voorzieningen zoals tijdelijke toiletten. Bij de schouw van Awakenings sloot ook Ciska Scheidel aan.

Profiel nieuwe directeur
Ciska Scheidel is sinds half april gestart als directeur Veiligheidsregio en directeur Publieke Gezondheid in Kennemerland als opvolger van Bert van de Velden. Scheidel is van huis uit bestuurskundige en politicoloog en werkte in haar vorige functie als directeur Publieke Gezondheid voor het ministerie van VWS en daarvoor voor de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken. Ook werkte ze voor de gemeente Rotterdam als Hoofd Gebieden, Crisis en Orde met o.a. veiligheid van evenementen als verantwoordelijkheid. Zij bezoekt in haar vrije tijd graag een festival. ‘Daarom vond ik het extra leuk om nu zelf weer eens achter de schermen te kijken hoe de hulpdiensten en de evenementenorganisatie zich voorbereiden op een technofestival als Awakenings’, vertelt Ciska Scheidel. ‘Mijn ervaring dateert nog van bijna 15 jaar geleden, sindsdien is er veel veranderd’.

Hoe was de schouw?
‘Het is interessant om te zien hoe een evenementenorganisatie zich voorbereidt op een zo veilig mogelijk evenement. Aan alles viel mij op dat de organisator van Awakenings zich goed had voorbereid. Vanuit de Veiligheidsregio Kennemerland nam een brede groep deskundigen deel zoals de GHOR, de Brandweer en de regionaal evenementenadviseur van het team Crisisbeheersing. Vanuit de brandweer werden nog een aantal laatste checks gedaan qua brandveiligheid en de begaanbaarheid van vluchtroutes, terwijl de GHOR keek naar zaken die op het gebied van gezondheid goed geregeld moeten zijn. Ook zag ik nog kort de GGD-inspecteur van het team Technische Hygiënezorg op zaterdagmorgen die een uitvoerige check deed rond alle sanitaire voorzieningen’.

En je was er ook tijdens het evenement? Hoe was dat?
‘Minstens zo interessant. Op zaterdag kwamen in totaal zo’n 35.000 bezoekers. Ik liep ’s middags mee met de evenementenadviseur van GHOR Kennemerland, en de Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G). De OvD-G is onderdeel van de GHOR-crisisorganisatie en ziet er tijdens een groot publieksevenement op toe dat ieder evenement veilig verloopt en of de geneeskundige voorzieningen goed zijn geregeld’. Om een actueel beeld te hebben is er een periodiek afstemmingsoverleg tussen de evenementenorganisatie en de hulpdiensten, waarin wordt besproken hoe het gaat en of er acties nodig zijn. Scheidel: ‘Ik sloot onder meer bij twee van die vaste overlegmomenten aan met de OvD-G en bracht een bezoekje aan de EHBO-post. Het was op dat moment niet zo druk waardoor ze mij goed konden vertellen hoe zij eraan bijdragen dat het veilig blijft, ook als er onvoorzien ineens een piek is in de vraag naar EHBO-zorg. Ik wil in mijn rol van DPG er mede aan bijdragen dat meer mensen weten wat de GGD doet en waarom. Met name door veel meer te doen aan zowel gezondheidsbevordering als –bescherming valt er veel te winnen’, besluit Ciska Scheidel.


Evenementenadviseur Bas Tolk en DPG Ciska Scheidel. 
 
DPG Ciska Scheidel en evenementenadviseur Eva Straatman.