Geplaatst op: 01-07-2020 om 10:28 uur
Laatst gewijzigd op: 06-07-2021 om 14:56 uur

Nieuwe betekenis van woorden in tijden van corona: achteruitkijkspiegel, dashboard en routekaart

Remember WuhanColumn van Marjolein Somers - Hoofd GHOR 

Als enthousiast reiziger spreekt “roadtrip” terminologie me wel aan. Zo mocht ik het jaar 2020 beginnen met een roadtrip door zuidelijk Afrika. COVID-19 was nog iets wat in China speelde. Het WUHAN virus, waar de Afrikanen een mooie preventieve boodschap aan wisten te verbinden, was nog niet uitgegroeid tot een pandemie.   

Ondertussen waren in Nederland GGD en GHOR opgeschaald en wist ik bij terugkeer dat er een spannende tijd aan zou komen. De achteruitkijkspiegel met Afrikaanse vergezichten liet ik achter me.    

 

AchteruitkijkspiegelAls hoofd van de GHOR trof ik een afdeling die in intensieve samenwerking met de GGD vol energie aan de slag was gegaan met de bestrijding van de crisis en de ondersteuning van de afdeling Infectieziektebestrijding. Volledig opgeschaald werd er met man en macht gewerkt in de GRIP-structuur. Het begon met inrichten van LCMS ten behoeve van informatiedeling met de zorg- en veiligheidspartners en afstemming met Schiphol partijen, waarna een draaiboek Entry screening opgesteld werd en een informatiepunt op Schiphol tot stand kwam. De repatriëring van de passagiers van cruiseschip De Westerdam in februari bracht veel voorbereiding en overleg met zich mee. Aanvankelijk werd gewerkt vanuit een regiegroep, later werd opgeschaald conform het Integraal crisisplan publieke gezondheid (ICPG) en GRIP 4.

DashboardAl die tijd was er intensief contact met zorginstellingen in de acute en later ook toenemend de niet acute zorg. Een quarantaine opvang werd ingericht in een leegstaand gebouw van een GGZ-instelling, ten behoeve van PBM werd een hele Stafsectie ingericht en bemenst. Eind maart werden voorbereidingen getroffen voor een aanvullende zorglocatie in een leegstaand hotel. Deze locatie is niet nodig geweest omdat de VVT-sector uitvoerig heeft opgeschaald met covid-units. PSH is ingezet voor de eigen medewerkers, ondersteuning van instellingen en gemeenten. In mei raakte de druk wat van de ketel en werd vol ingezet op een dashboard en early warning waar data en informatie voor aangeleverd werden.      

samen in de autoIn juni werd voorzichtig teruggeschaald (niet afgeschaald) en weer een aanvang gemaakt met reguliere werkzaamheden, die op elk moment weer terzijde gelegd kunnen worden als de veenbrand weer oplaait. Wat de routekaart gaat brengen is onduidelijk, maar ik hoop dat het weer mogelijk zal zijn samen in een auto te zitten om de reis te volbrengen.

Basisregels voor iedereen
Achteruitkijkspiegel