Geplaatst op: 01-07-2020 om 10:37 uur
Laatst gewijzigd op: 02-07-2020 om 10:49 uur

Analyse van het ketenbeeld in een langdurige crisissituatie

Beleidsmedewerker Amanda Vermolen-Van der Hulst werkte de afgelopen maanden als HIN-GZ (Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg), met als aandachtsgebied Informatiemanagement.

Wat heb je tijdens de afgelopen crisismaanden gedaan?
‘Ik werkte als HIN, dus ik moest zorgen dat de juiste informatie op de juiste plek belandde. Vanaf eind januari waren we de situatie al aan het monitoren. Op vrijdag 6 maart gingen we in GRIP 4 en werd de druk hoger. Er kwam toen wekenlang een overload aan informatie beschikbaar. Mijn taak was om daar steeds de juiste informatie uit te plukken en die te delen binnen de GHOR, de GGD en met de witte ketenpartners.’

Hoe deed je dat?
‘GHOR Kennemerland heeft de acute zorgpartners geïnformeerd via LCMS-GZ[1]. Hierdoor konden de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Kennemerland, de ziekenhuizen, contactpersonen van huisartsenkoepels en de Meldkamer Ambulancezorg steeds goed geïnformeerd zijn. Voor de  hulpdiensten als brandweer, politie, marechaussee en bevolkingszorg (gemeenten) zorgden we dat zij via LCMS-VR[2] aangehaakt waren. Kenmerkend voor de informatie die ik in deze crisis heb verwerkt is dat het ogenschijnlijk vaak dezelfde informatie was, maar er toch dingen net even anders waren, afhankelijk van de bron. In de meer gebruikelijke, kortlopende, crisis verandert informatie vaak juist weer heel snel. Dat was nu minder het geval. Toch had ik - ondanks de grote hoeveelheid informatie - het gevoel informatie te missen. Misschien ook juist door die grote hoeveelheid informatie’.

Wat voor soort informatie deelde je?
‘Onder meer informatie over hoeveel Corona-opnames er in de ziekenhuizen waren. Ook deelden we de mate waarin er, bij welke organisatie en in welke vorm er eventuele knelpunten waren, bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen.’

Hoe kwam je aan informatie?
‘Via het ROAZ-netwerk, onze eigen GGD en het RIVM. Ik filterde daar alle voor ons en onze partners relevante zaken uit en plaatste deze in LCMS. Daarnaast maakte ik vanaf 30 maart een z.g. Analyse Ketenbeeld. Dit Ketenbeeld was een dagelijks informatie-overzicht voor de ACGZ en de DPG. Samen met mijn collega-HIN’en is dit informatie-overzicht steeds aangepast aan de behoeften. Toen de intensiteit van de crisis afnam, deelden we het Ketenbeeld drie keer per week en op dit moment is er eens in de twee weken een overzicht. Sinds enkele weken wordt dit Ketenbeeld zowel met onze acute als niet acute zorgpartners gedeeld, o.a. via het RCNAZ, Regionaal Crisisteam Niet Acute Zorg. Als GHOR willen we dat ook in de huidige stille periode blijven doen en zoeken we nu naar een vorm die hiervoor geschikt is.’

Wat heeft deze crisis jou geleerd?
‘Hoe belangrijk het is om je partners te kennen, waardoor je ook onder hoge druk steeds de juiste personen in andere organisaties te spreken kunt krijgen. Nu zijn we bezig om te voorkomen dat er tweede golf komt en zitten we gelukkig in rustiger vaarwater. Toch blijft ook nu de crisis op een of andere manier doorlopen, ook al worden veel normale werkzaamheden langzamerhand weer opgestart. Ik ben momenteel bezig met een tussentijdse evaluatie van de Corona-crisis. Ik ben heel benieuwd wat daar uitkomt. We waren specifiek voorbereid op kortdurende crises, maar een langdurige crisis als deze vraagt toch om een heel andere mindset’, besluit Amanda.

Analyse ketenbeeld

[1] LCMS staat voor Landelijke Crisis Management Systeem (LCMS) een besloten informatienetwerk voor samenwerkende partners binnen de Geneeskundige zorg. [2] LCMS VR staat voor Landelijke Crisis Management Systeem (LCMS Veiligheidsregio) en wordt gebruikt door hulpdiensten als ambulancediensten, de brandweer, koninklijke marechaussee en politie.