Geplaatst op: 06-12-2019 om 09:53 uur
Laatst gewijzigd op: 06-12-2019 om 13:51 uur

Pandemie-oefening met Zorgcontinuïteitsmodel in de regio Kennemerland

Op woensdag 13 en donderdag 14 november vond een pandemie-oefening plaats in de regio Kennemerland. Van griepseizoen 2017-2018 hebben we geleerd dat in dergelijke situaties ketenbrede zorgcontinuïteitsproblemen kunnen ontstaan en coördinatie wenselijk is tussen de betrokken zorginstellingen.

Om tijdens dergelijke omstandigheden te kunnen coördineren, is het Zorgcontinuïteitsmodel Noord-Holland/Flevoland ontwikkeld. Dat is onlangs in de regio Kennemerland voor het eerst beoefend.

Negen ketenpartners samen
Aan de regionale oefening deden de volgende negen ketenpartners mee: het Spaarne Gasthuis, Het Rode Kruis Ziekenhuis, Het Amsterdam UMC (locatie VUMC), huisartsenvereniging Midden-Kennemerland, Huisartsenvereniging Haarlemmermeer en omstreken, de RAV Kennemerland (meldkamer en ambulancedienst),  GGD Kennemerland,  GHOR Kennemerland en het Netwerk Acute Zorg Noordwest.

Pandemie oefening
GGD Kennemerland heeft op 13 en 14 november in de ochtend geoefend met de volgende thema’s: de continuïteit van de GGD-processen en de voorbereiding op massavaccinatie. 

Het werd code Oranje en daarna code Rood
Gezien de impact van de grieppandemie op de betrokken zorginstellingen werd opgeschaald naar code Oranje. Volgens het Zorgcontinuïteitsmodel komt in die fase het Tactisch (Medisch) Overleg bijeen. Op 13 november in de middag kwamen onder voorzitterschap van één van de dienstdoend DPG’en de betrokken ketenpartners bijeen in het Tactisch (Medisch) Overleg.

Pandemie oefening
Het Tactisch (Medisch) Overleg is bezig met de beeldvorming.

Op advies van het Tactisch (Medisch) Overleg is opgeschaald naar code Rood. Daarop kwam op 14 november het Regionaal Crisisteam Zorg bijeen. In dat team vindt ketenbrede afstemming plaats op strategisch niveau.

Pandemie oefening 
Het Regionaal Crisisteam Zorg neemt besluiten om de acute zorg beschikbaar te houden. Foto's: Marc Verhaar.

De oefeningen waren zeer geslaagd. Het Tactisch (Medisch) Overleg kwam tot een zeer duidelijk beeld van de stand van zaken en een prognose van de mogelijke ontwikkelingen. Op basis van de geconstateerde knelpunten werd zeer constructief met elkaar meegedacht in mogelijke oplossingen. Tevens bereidde het team een advies voor het Regionaal Crisisteam Zorg voor.

Het Regionaal Crisisteam Zorg had ook een zeer constructief overleg en kwam tot besluiten die ertoe leidden dat de acute zorg zoveel mogelijk beschikbaar bleef. Samen met een extern trainings- en adviesbureau is een draaiboek ontwikkeld en is de oefening geëvalueerd.

Wilt u meer weten over deze oefening, dan kunt u contact opnemen met Marc Verhaar (vakspecialist OTO GHOR & GGD Kennemerland) via: mverhaar@vrk.nl.