Geplaatst op: 06-12-2019 om 09:04 uur
Laatst gewijzigd op: 09-12-2019 om 16:09 uur

Drukbezochte informatiebijeenkomst over de Formule 1

Op 15 oktober heeft de GHOR een informatiebijeenkomst gehouden voor geneeskundige ketenpartners over de Formule 1, die op zondag 3 mei 2020 op het circuit van Zandvoort wordt gereden. Naast deze race worden - zowel voorafgaand aan, als tijdens de daadwerkelijke race, - diverse side-events georganiseerd om bezoekers van Zandvoort de Formule 1 te laten beleven.

Tijdens deze bijeenkomst is informatie over de voorbereiding op het evenement Formule 1 gedeeld met geneeskundige partners aan de hand van een presentatie door Marc Snabilie. Bij de bijeenkomst waren veel partners aanwezig zoals verloskundigen, huisartsen, ambulancecentralisten en partners van verzorg- en verpleeghuisinstellingen, ambulancediensten, het Medisch Mobiel Team, het Rode Kruis, psychosociale hulpverlening en ziekenhuizen.

GHOR bereidt zich voor op de Grand Prix
Foto: Petra Metzelaar.

Informatie over preventieve (verkeers)maatregelen
Duidelijk werd dat er in de eerste dagen van mei diverse maatregelen worden genomen om de gezondheidszorg aan bezoekers en bewoners van Zandvoort te waarborgen. Tevens worden er maatregelen genomen om het verkeer richting Zandvoort te reguleren. Een risico is echter dat de acute zorgverlening en de ondersteuning van cliënten door zorgaanbieders bemoeilijkt wordt. Daarover wilden we vroegtijdig met onze geneeskundige partners in gesprek gaan. Tijdens de racedagen komen naar verwachting op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 mei a.s. dagelijks zo’n 125.000 mensen naar Zandvoort. De inschatting is dat 30% van de bezoekers met de auto en 30% met de trein komt, 35% met de fiets en 5% van de mensen te voet.  

Samen kijken naar eventuele effecten
Tijdens de bijeenkomst is geïnventariseerd wat mogelijke risico’s zijn voor onze partners, welke effecten verwacht worden voor hun organisatie/bedrijfsvoering en welke maatregelen er nodig zijn en wie hiervan de actiehouder is. Vragen die aan bod kwamen, gingen over de bereikbaarheid van Zandvoort. Ook kwam de inzet van mogelijk extra zorgcapaciteit van bijvoorbeeld huisartsenzorg aan de orde.  

Vervolgbijeenkomst donderdag 19 december
GHOR Kennemerland spreekt van een succesvolle bijeenkomst met enthousiaste proactieve ketenpartners waar veel informatie is verzameld. De opgehaalde informatie wordt door de GHOR meegenomen in de voorbereiding van het evenement. Op donderdagavond 19 december vindt een vervolg-informatiebijeenkomst plaats om de voortgang te bespreken.  

Meer weten?
Marc Snabilie (Beleidsmedewerker risicobeheersing GGD/GHOR/ Multidisciplinair evenementenbeleid)  of Petra Metzelaar (Beleidsmedewerker crisisbeheersing GHOR).

GHOR bereidt zich voor op de Grand Prix
Foto: Bas Tolk.