Geplaatst op: 13-12-2018 om 12:58 uur
Laatst gewijzigd op: 19-12-2018 om 13:13 uur

GHOR Kennemerland, GGD Kennemerland en Veiligheidsregio ISO 9001 2015 gecertificeerd

Maandag 10 december jl. kreeg het bestuur van Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) van auditbureau DNV GL als regionale overheidsorganisatie het internationale kwaliteitscertificaat ISO 9001 2015. Frank Dales, burgemeester van de gemeente Velsen en lid van het dagelijks bestuur van de VRK ontving het certificaat uit handen van de heer Tonny Sponselee, lead auditor DNV.

Met dit internationale kwaliteitskeurmerk tonen management en medewerkers van de Veiligheidsregio aan dat de organisatie de kwaliteit van de dienstverlening op het terrein van publieke gezondheid en fysieke veiligheid in de regio Kennemerland goed geborgd hebben.

Eerste gecertificeerde Veiligheidsregio
De VRK is de eerste Veiligheidsregio in Nederland die als complete organisatie dit kwaliteitskeurmerk heeft behaald. Kennemerland heeft daarmee een primeur. De certificering geldt voor alle VRK-bedrijfs- onderdelen, zoals brandweer, GGD, GHOR, Meldkamers, Ambulancevoorziening Kennemerland en ondersteunende diensten.

GHOR Kennemerland ontving daarnaast een afzonderlijk certificaat. Hiervoor zijn alle GHOR-processen doorlopen, waarbij gericht is gekeken naar de coördinatie en regie inzake risico- en crisisbeheersing in de acute zorg en regionale publieke gezondheidszorg.

Amanda Vermolen van der Hulst en Tonny Sponselee
Aandachtsfunctionaris Amanda Vermolen nam het certificaat graag in ontvangst van leadauditor Tonny Sponselee.

Foto: Jeffrey Koper.