Geplaatst op: 13-12-2018 om 12:54 uur
Laatst gewijzigd op: 31-10-2019 om 14:19 uur

GHOR-GGD en de Griep

Zoals elk jaar dient in de winter het nieuwe griepseizoen zich weer aan. Meestal begint het aantal griepgevallen vanaf eind december op te lopen en ontstaat een griepgolf van gemiddeld 9 weken.

Het afgelopen jaar was deze golf echter veel langer en heviger dan in andere jaren. Naast het verhoogd ziekteverzuim dat een griepbesmetting oplevert, kan ook de continuïteit van de GGD-dienstverlening in gevaar komen door grote uitval van personeel. Ook lopen risicogroepen die met geïnfecteerde medewerkers in contact komen, extra gevaar (zoals patiënten die door GGD Ambulancezorg gezien of vervoerd worden).

Door vaccineren risico’s beperken
GHOR en GGD Kennemerland proberen op verschillende manieren  de gevolgen van griep te beperken. Zo kregen begin november alle medewerkers van de Veiligheidsregio Kennemerland (GHOR, GGD en Brandweer) kosteloos een griepvaccinatie aangeboden. Ook wordt de komende tijd aandacht besteed aan hygiëne op de werkplek. Het resultaat is dat ongeveer 160 medewerkers van de Veiligheidsregio zich lieten vaccineren; anderen gaven aan elders gevaccineerd te zijn (bijvoorbeeld door hun huisarts) zodat de vaccinatiegraad van de medewerkers naar schatting tegen de 18% is.

Bovenregionaal monitoren griepgolf en beleidsmaatregelen
Op bestuurlijk niveau is in het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) een opschalingsmodel “Grip op Griep” afgesproken. Aan de hand van signalen en ontwikkelingen binnen de twee netwerken Spoedzorg van Noord-Holland kunnen bestuurders en crisisfunctionarissen van zorginstellingen tijdig gewaarschuwd worden en zo nodig bij elkaar komen en maatregelen afstemmen. Ter ondersteuning hiervan wordt door de Noord-Hollandse GHOR-regio’s en netwerken Spoedzorg wekelijks een beeld bijgehouden in LCMS-GZ, het online informatiesysteem van de geneeskundige keten bij crises. Hierdoor wordt snel gesignaleerd of en waar zich de griep sterk ontwikkelt en waar dat tot continuïteitsproblemen kan leiden.

Vinger aan de pols
Ook vindt er bij GGD Kennemerland iedere 6 weken het z.g. infectieziektenoverleg plaats met de Directeur Publieke Gezondheid, een arts infectieziekten, Communicatie en het hoofd GHOR om, naast andere ontwikkelingen rondom infectieziekten, de verspreiding van griep te monitoren. Vanuit dit overleg wordt ook de voorzitter van de Veiligheidsregio op de hoogte gehouden vanwege zijn rol bij de bestrijding van infectieziekten (Wet Publieke Gezondheid).

Verpleegkundige Remco den Hartog
Ook medewerkers van GGD Ambulancezorg lieten zich vaccineren.

Foto: Jeffrey Koper.