Geplaatst op: 18-12-2017 om 10:46 uur
Laatst gewijzigd op: 18-12-2017 om 10:58 uur

December 2015

 

Met de volgende onderwerpen: 

Regionale crisisorganisatie verder versterkt

GHOR Kennemerland, GGD Kennemerland, het Nederlandse Rode Kruis en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) hebben hun jarenlange samenwerking binnen de crisisbeheersing op maandag 14 december 2015 bekrachtigd met het sluiten van twee nieuwe overeenkomsten over Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB).

Start focusgroep opgeschaalde acute zorg

Zijn wij in Noord-Holland met elkaar goed voorbereid op een ramp of crisis? Hoe verloopt de afstemming en samenwerking in de keten van acute hulpverlening tijdens een incident? Dit zijn twee belangrijke onderzoeksvragen voor de onlangs opgestarte focusgroep Opgeschaalde Zorg. 

Ook GHOR en GGD betrokken bij noodopvang vluchtelingen

Sinds enkele maanden zijn GHOR Kennemerland en GGD Kennemerland nauw betrokken bij de opvang én vooral de organisatie van gezondheidszorg na aankomst aan vluchtelingen en asielzoekers in de regio Kennemerland. 

Geslaagde netwerkbijeenkomst voor GHOR-crisisfunctionarissen

Donderdagmorgen 10 december werden ruim 30 crisisfunctionarissen van GHOR Kennemerland bijgepraat over belangrijke ontwikkelingen binnen het werkveld van de GHOR-crisisorganisatie. Diverse sprekers vertelden over eigen ervaringen tijdens recente incidenten en over actuele ontwikkelingen. 

Leren van de ontruiming bij het VUmc en de ‘hijskranen’ van Alphen

Beleidsmedewerkers Jan van Asperen en Karin Meijer van onze buurregio Amsterdam-Amstelland vertelden over hun rol als GHOR-functionarissen bij de ontruiming van het VUmc.