Geplaatst op: 29-03-2018 om 10:36 uur
Laatst gewijzigd op: 03-04-2018 om 09:58 uur

Oefeningen proces PSH met ETS

GHOR Kennemerland organiseert jaarlijks meerdere PSH-oefeningen met het trainingsmiddel ETS. ETS staat voor Emergo Training System, een van oorsprong Zweedse oefensystematiek waar met borden en magnetische poppetjes met slachtofferinformatie gemakkelijk een complexe situatie kan worden nagebootst.

Trainen van verschillende functionarissenLeider opvangteam

Tijdens de oefeningen werden een leider, een assistent leider en leden Opvangteam uit Kennemerland beoefend. Het Opvangteam ondersteunt getroffenen na een incident in de opvanglocatie. Ook het Kernteam PSH nam deel aan de oefening. Dit team, bestaande uit managers van de deelnemende instanties, sturen het Opvangteam aan en dragen zorg voor de randvoorwaarden en de nazorg. Sinds 2017 doet ook het hoofd Publieke Zorg mee, een crisisfunctionaris vanuit de Kennemerlandse gemeenten.

Leerdoelen

Het hoofddoel van de oefeningen is het trainen van de wijze waarop het Opvangteam en het Kernteam tijdens een crisis zaken met elkaar afstemmen, trainen hoe psychosociale triage uitgevoerd kan worden (dat is het snel inschatten welke psychosociale hulp men nodig heeft) en het faciliteren van het Opvangteam door het Kernteam.

Oefenscenario

Dit jaar koos de oefenleiding voor het scenario van een flatbrand, waarbij een situatie werd gesimuleerd zoals vorig jaar tijdens de brand in de Grenfell Tower in Londen. In een flat met meer dan 20 verdiepingen breekt brand uit. De brand breidt zich snel uit via de gevelplaten en bewoners kunnen geen kant meer op.

De belangrijkste conclusies van deze PSH-oefeningen waren: Lid opvangteam

  1. De opvanglocatie (een grote sporthal) stond op zichtafstand van de brandende flat. Enerzijds is het handig om mensen nabij de incidentplek op te vangen; anderzijds is dat onwenselijk omdat men dan zelf kan zien wat er op de rampplek gebeurt, wat tot meer onrust leidt.
  2. Een goede samenwerking tussen de leider Opvangteam, het hoofd Publieke Zorg en de publieksvoorlichter is cruciaal om tot een goede inzet/hulpverlening te komen. Regelmatig en gestructureerd overleg tussen deze drie sleutelfunctionarissen leidde tot gedeelde beeldvorming, een goede focus op de belangrijkste knelpunten en het nemen van gezamenlijke besluiten.
  3. De afstemming tussen de leider Opvangteam en het Opvangteam liep goed. De leider Opvangteam deelde het beeld in de opvang en knelpunten waar men in Opvangteam tegenaan liep. Het Kernteam dacht mee, faciliteerde het Opvangteam en had de mogelijkheid om proactief vooruit te denken en mogelijke ontwikkelingen in kaart te brengen.
  4. De ETS-systematiek werkt erg goed om het proces PSH mee te beoefenen. Het grote voordeel van ETS is dat geen grote operationele oefening met figuranten hoeft te worden opgezet. Voor PSH is een databank met 70 realistische slachtofferrollen beschikbaar.
  5. Het bleek zeer nuttig om de afstemming tussen Opvangteam en Kernteam te beoefenen. Het heeft ook grote meerwaarde om het hoofd Publieke Zorg mee te nemen in de oefening. In de praktijk zijn het (hoofd) Opvangteam en het hoofd Publieke Zorg ook van elkaar afhankelijk. Het helpt om elkaars (werkwijzen) te kennen.