Geplaatst op: 29-03-2018 om 10:26 uur
Laatst gewijzigd op: 03-04-2018 om 09:05 uur

Ketentraining GHOR thema chemische incidenten

Twee keer per jaar organiseert de GHOR Kennemerland een ketentraining voor partners binnen de geneeskundige kolom.Ketentraining Tijdens de training van begin maart stonden daarbij twee scenario’s centraal:

  1. Een zeer grote brand breekt uit op een afvalverzamelbedrijf. Een enorme zwarte rookwolk trekt over bewoond gebied waarin verschillende zorginstellingen liggen (een ziekenhuis en meerdere huisartsenpraktijken).
  2. Een ongeval waarbij zeer giftige stoffen vrijkomen, wat leidt tot besmetting van meerdere slachtoffers.

Tijdens de ketentrainingen werden verschillende GHOR-crisisfunctionarissen beoefend. Vanuit onze ketenpartners namen vertegenwoordigers van twee ziekenhuizen en twee vertegenwoordigers vanuit de huisartsenzorg deel.

Het hoofddoel van de ketentraining was om meer inzicht te krijgen in elkaars taken, rollen en bevoegdheden. Een tweede doel was om de wederzijdse verwachtingen tijdens de afhandeling van het incident scherper in beeld te krijgen. Alle betrokkenen konden daarbij steeds aangeven hoe zij in zo’n geval optreden, waar ze knelpunten voorzien en wat ze van elkaar verwachten.

Conclusies naar aanleiding van de training

Oefening Schiphol

De training leverde de volgende conclusies op:

  1. Ramen en deuren sluiten, is lastig uitvoerbaar voor een ziekenhuis of huisartsenpraktijk. Vooral ziekenhuizen hebben te maken met toeloop en vertrek van patiënten, bezoekers en personeel. Het advies om ramen en deuren gesloten te houden klinkt gemakkelijk, maar is in de praktijk voor een zorginstelling niet zo maar uitvoerbaar.
  2. Het evacueren/ ontruimen van een ziekenhuis dat lange tijd in de rook ligt is lastig en leidt tot grote dilemma’s (veiligheid personeel en patiënten, vervoer, ARBO-aspecten, inzet persoonlijke beschermingsmaatregelen voor evacuees e.d.).
  3. CBRN-incidenten (chemisch, biologisch, radiologisch of nucleair) kunnen leiden tot grote onrust. Mensen kunnen, ondanks dat ze niet besmet zijn, toch (psychosomatische) klachten ontwikkelen. Dit zogenaamde worried well fenomeen kan leiden tot veel vragen en toeloop bij zorginstellingen en huisartsen.

Van de training is een verslag gemaakt. Voor vragen kunt u terecht bij Marc Verhaar, vakspecialist OTO GHOR, mverhaar@vrk.nl

 

Geplaatst op: 29-03-2018 om 09:56 uur
Laatst gewijzigd op: 29-03-2018 om 11:41 uur