Geplaatst op: 29-03-2018 om 10:20 uur
Laatst gewijzigd op: 29-03-2018 om 12:54 uur

GHOR doet mee aan realistische oefening in het CoPI

Ex-scholier maakt amokLuchtvaart college

Medio maart organiseerde de Veiligheidsregio Kennemerland een week lang bijna dagelijks CoPI-oefeningen voor leidinggevende crisisfunctionarissen. De oefeningen waren er op gericht om te kijken hoe crisisfunctionarissen bij een extreem geweld scenario of een ongeval met gevaarlijke stoffen optreden. Tijdens de oefenweek werden 3 Officieren van Dienst-Geneeskundig (OvdG’s) beoefend, terwijl 3 collega OvD-G’s als waarnemer optraden.

Zo realistisch mogelijk

De CoPI-oefening vond plaats bij de brandweerkazerne in Hoofddorp. In het oefenscenario was sprake van een schietpartij en gijzeling op een middelbare school. Eerst schoot een oud-leerling zijn voormalige mentor dood en nam daarna een klas in gijzeling. Enige tijd later ontplofte het scheikundelokaal, waarbij gevaarlijke stoffen vrij kwamen. ‘En wat doe je dan als OvD-G? Hoe zet je de beschikbare ambulanceteams in en wanneer? Hoe moet worden gehandeld ten aanzien van gevaarlijke stoffen? Dat zijn zaken, waar je als officier mee te maken kunt krijgen’, vertelt oefenleider Raymond Icke van GHOR Kennemerland.

NOVA collegeWerken in veiligheidszones

Bij de oefening kwam ook het werken in veiligheidszones aan de orde. Sinds enige tijd wordt gewerkt met z.g. koude, warme en hete zones. In de koude zone kan veilig worden gewerkt; in de hete zone niet. In de hete zone mogen alleen specialistische eenheden optreden. De warme zone is een overgangszone waar hulpdiensten nog wel binnen aanvaardbare risico’s kunnen werken. Werken met drie zones vraagt andere inzichten van de dienstdoende officier. ‘ Want tijdens het incident kunnen zones verschuiven; ook dat is iets waar we de crisisfunctionarissen op trainen om zich steeds bewust van te zijn’, legt Raymond Icke uit.

Ook oefenden drie verschillende scholen mee!Sancta Maria

Bij de CoPI-oefeningen waren ook enkele hoofden Bedrijfshulpverlening (BHV) van het lyceum Sancta Maria (Haarlem), het NOVA-college (Haarlem) en het Luchtvaart College (Hoofddorp) aanwezig. Raymond: ‘Dat vonden ze leerzaam. Ze zagen wat er achter de schermen gebeurt; hoe en waarom hulpdiensten in zulke crises te werk gaan en hoe de samenwerking met de diverse diensten verloopt. Een volgende keer gaan we ook zeker bekijken welke partners we nog meer kunnen uitnodigen om inzicht te kunnen geven hoe we werken’, besluit Raymond Icke.

Foto’s: Jeffrey Koper.

Geplaatst op: 29-03-2018 om 09:53 uur
Laatst gewijzigd op: 29-03-2018 om 11:30 uur