Geplaatst op: 29-03-2018 om 10:34 uur
Laatst gewijzigd op: 03-04-2018 om 09:14 uur

Crisisorganisatie blijft leren van GRIP evaluaties

GHOR Kennemerland heeft in 2017 vier GRIP-inzetten geëvalueerd. De evaluaties hebben 43 verbeterpunten opgeleverd om de geneeskundige crisisorganisatie nog beter te laten functioneren. 

Als er bij een incident multidisciplinaire afstemming nodig is, wordt er een GRIP afgekondigd. GRIP staat voor 'Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure', een landelijke afspraak over de verschillende niveaus van inzet voor incident- en rampenbestrijding door professionele hulpverleners. Vanaf een GRIP 2 heeft het incident een duidelijk effect op de omgeving.

In 2017 hebben er twee GRIP 2 inzetten en één GRIP 3 inzet plaatsgevonden. Deze zijn allemaal geëvalueerd. De GRIP 3 betrof een vliegtuigongeval: een vliegtuig was bij de landing door het landingsgestel gezakt. Er kon gelukkig snel worden afgeschaald naar een GRIP 2 en na enige uren naar GRIP 0. De GRIP 2 inzetten betroffen een brand in de Schiphol(auto)tunnel en het aantreffen van een mogelijk explosief op Schiphol. Naast de GRIP 2 en 3 inzetten is er nog een GRIP 1 incident geëvalueerd, waar bij het ging om een passagier met mogelijke infectieziekte op Schiphol.

Lessen uit de verschillende inzetten

Bij het vliegtuigongeval (GRIP 3) werd voor het eerst OvD-G 2 gealarmeerd sinds de invoering van de nieuwe OvD-G pooles. Bij de infectieziekte casus op Schiphol (GRIP 1) kwam de mogelijke inzet van de nieuwe operationele eenheid H.A.R.T. (Hazard Area Response Team) ter sprake. Dit leidde tot een aantal verbeterpunten met betrekking tot de alarmering. Een casus met infectieziektebestrijding op Schiphol brengt door de vele betrokken partijen een grote complexiteit met zich mee. De afhandeling van het incident is goed verlopen, wel zijn er verbeterpunten naar voren gekomen op het gebied van de informatiestromen. Deze leerpunten worden door de afdeling Infectieziektebestrijding verwerkt in het draaiboek IZB WPG Schiphol.

Meer weten?

Bel of e-mail Amanda Vermolen – van der Hulst, planvorming GHOR Kennemerland; avermolen-vdhulst@ggdkennemerland.nl of 06 – 12 97 59 06.

Oefening Schiphol

Foto: Jeffrey Koper.

Geplaatst op: 29-03-2018 om 10:06 uur
Laatst gewijzigd op: 29-03-2018 om 11:44 uur