Geplaatst op: 14-04-2023 om 13:10 uur
Laatst gewijzigd op: 24-04-2023 om 13:43 uur

Realistische opvangoefening op Schiphol

Op donderdagavond 9 februari jl. vond in het Sheratonhotel op Schiphol de grote opvangoefening ‘Hello, Goodbye’ plaats. Tijdens deze oefening werd een situatie kort na een crash nagespeeld waarbij 70 figuranten in een nabijgelegen hotel werden opgevangen en enige tijd later met hun familie herenigd. ‘Ondervinden hoe dat nu echt in zijn werk gaat en waar je als hulpverleners mee te maken krijgt was het doel van deze oefening’ vertelt oefenleider Coby Hendrikse van GHOR Kennemerland.

Tijdens de oefening werden meer dan 40 hulpverleners beoefend, zoals de leden van het Opvangteam Psychosociale Hulpverlening (PSH) met hun teamleider en de coördinator van de opvanglocatie. ‘Het was een realistische oefening, gericht op het zo goed mogelijk opvangen van de getroffenen. Er waren 70 figuranten, afkomstig van drie toneelverenigingen, waardoor het voor de deelnemers zo echt mogelijk werd. Leerdoelen waren daarbij onder meer hoe je tijdens een crisis effectief met elkaar samenwerkt, weet welke rol hulpverleners van andere organisaties hebben en je steeds bewust blijft van je eigen specifieke rol en taken’, legt Coby Hendrikse uit.

De oefening was een groot succes dankzij de nauwe samenwerking van uiteenlopende partners in crisisomstandigheden: Bevolkingszorg, gemeente Haarlemmermeer, GHOR Kennemerland, partners binnen de psychosociale hulpverlening, Amsterdam Airport Schiphol, het luchthavenpastoraat, KLM, het Nederlandse Rode Kruis én het Sheraton Hotel.

Oefening Hello Goodbye 9 februari 2023
Foto: Jeffrey Koper.