Geplaatst op: 11-04-2023 om 14:49 uur
Laatst gewijzigd op: 11-04-2023 om 15:58 uur

Personele veranderingen GHOR-crisisorganisatie

Hoofd Ondersteuning Geneeskundige Zorg (HON GZ)

Onlangs gaf Daphne Griekspoor, werkzaam bij Jeugdgezondheidszorg administratie & planning, aan dat zij graag de nevenfunctie van HON ambieert. Daphne start in de loop van het 2e kwartaal 2023 met de regionale opleiding voor deze crisisfunctie. Joyce van den Oetelaar is op eigen verzoek per 1 april gestopt als HON-GZ.

Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (HIN GZ)

Jolanda ten Brinke heeft jarenlang als HON-GZ gewerkt, maar gaat na een nog te volgen regionale HIN-scholing naar verwachting medio 2023 over naar de pool van HIN-GZ.

Directeur Publieke Gezondheid (DPG)

Vanaf half april start Ciska Scheidel met de opleiding voor de rol van de DPG in crisisomstandigheden. Zij treedt per 1 juli a.s. aan als de nieuwe Directeur Publieke Gezondheid van Veiligheidsregio Kennemerland.

Operationeel Medewerker GHOR (OM GHOR)

Vanaf half april starten maar liefst zes nieuwe medewerkers van GHOR Kennemerland en GGD Kennemerland met de opleiding Operationeel medewerker GHOR. Het gaat om Mark van der Bel, Miranda Boersma, Marjo Korteling, Lieke Simons, Claudia van Weldam en Lisette van Wanrooij.