Geplaatst op: 11-04-2023 om 14:38 uur
Laatst gewijzigd op: 11-04-2023 om 15:48 uur

Aandacht voor crisisteams en risico’s bij netwerkbijeenkomst Zorgcontinuïteit

Donderdagmiddag 16 maart jl. kwam het Netwerk Zorgcontinuïteit Kennemerland weer bij elkaar. Het netwerk bestaat uit regionale partners van de GHOR uit de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, de ouderenzorg en revalidatiezorg. De bijeenkomst werd gefaciliteerd door GHOR Kennemerland. Doel van de bijeenkomst was om van elkaar te leren, te praten over crisismanagement en op welke risico’s je kunt voorbereiden.

De bijeenkomst vond plaats in de mooie, nieuwe locatie van Kennemerhart, Huis in de Duinen, in Zandvoort. Trimension verzorgde een workshop en een collega van het team Crisisbeheersing gaf een presentatie over het Regionaal Risicoprofiel van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Workshop scenario stroomstoring in zorginstelling

Tijdens de workshop werd een scenario besproken vanaf de eerste signalen van stroomuitval tot het samenkomen van het crisisteam van de zorginstelling om de gevolgen van stroomuitval te bestrijden. Tijdens de workshop was er veel interactie tussen de deelnemers, waarbij vragen aan de orde kwamen als:  

  • Wanneer alarmeer je het crisisteam?
  • Wie zitten er allemaal in het crisisteam en zijn deze mensen ook 24/7 bereikbaar?
  • En wat heb je te doen als je voor een kleine zorgorganisatie werkt zonder voldoende medewerkers om een crisisteam te vormen?

Opvallend was dat bij meerdere organisaties de 24/7-bereikbaarheid van mensen gebaseerd is op intrinsieke betrokkenheid van de eigen medewerkers en niet op basis van (betaalde) bereikbaarheidsdiensten. Maar kun je dit wel van iedereen vragen? Er ontstonden interessante discussies en het was mooi om te zien dat iedereen van elkaars organisatie kan leren.

Externe landelijke- en regionale risico’s

Het tweede thema ging over het nieuwe Regionaal Risicoprofiel. Dit risicoprofiel wordt opgesteld door Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Kennemerland, samen met de kolommen en vele partners uit de regio. Hierdoor kregen zorginstellingen inzicht in de externe landelijke- en regionale risico’s en trends, waarop zorginstellingen voorbereidingen kunnen treffen. Ter sprake kwamen risico’s zoals een dijkdoorbraak, langdurige droogte en hitte, een zware storm en clusterbuien, maar ook een incident in een tunnel. Sommige incidenten lijken in eerste instantie niet veel invloed te hebben op de continuïteit van zorg in een zorginstelling, maar een zorginstelling boven het Noordzeekanaal gaf bijvoorbeeld aan dat zij bij (langdurige) afsluiting van de A9 en/of A22 direct gevolgen ondervinden omdat een deel van de eigen medewerkers ten zuiden van het Noordzeekanaal wonen en dan hun werk niet meer kunnen bereiken.

De deelnemers waren zeer te spreken over deze bijeenkomst. Een volgende zal ook weer op locatie van een instelling plaatsvinden.

Deelnemers bijeenkomst netwerk Zorgcontinuiteit
Foto: Hans Peijen.