Geplaatst op: 01-04-2019 om 12:14 uur
Laatst gewijzigd op: 02-04-2019 om 14:04 uur

Van dagelijkse zorg naar beleidsadvies en netwerken

Van dagelijkse zorg naar beleidsadvies en netwerken Hans Peijen (Breda, 1957) werkt sinds 10 jaar als beleidsadviseur bij GHOR Kennemerland. Ook is hij bij crisis inzetbaar als ACGZ (Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg). Hans Peijen

Hans startte als 18-jarige leerling-verpleegkundige A bij het Ignatius Ziekenhuis in Breda. Daarna was hij jarenlang docent verpleegkunde en hoofd opleiding onder andere in het AMC en bij de HBO-V-opleiding van de Hogeschool van Amsterdam. Ook was hij studentendecaan en studieadviseur binnen het HBO en universiteit. Deze onderwijs- en beleidsfuncties combineerde hij lange tijd met het werken als verpleegkundige in de thuiszorg. Bij elkaar bijna 30 jaar.

Was dat geen grote overgang, naar de GHOR?
‘Nee, eigenlijk niet. Binnen de GGD en de GHOR werken ook veel mensen met een medische achtergrond, maar ook met veel andere specialismen. Ik merk dat mijn praktijk- én beleidskennis binnen de zorg nog steeds goed van pas komen als beleidsadviseur. Doel van mijn werk binnen de GHOR Kennemerland is om er aan bij te dragen dat de witte kolom ook in tijden van crisis zo goed mogelijk blijft werken’, vertelt Hans.

Wat doe jij zo dagelijks bij de GHOR?
‘Als adviseur vertegenwoordig ik de witte kolom in de multidisciplinaire planvorming; een hele mond vol. Concreet probeer ik de belangen van collega’s die binnen de witte kolom werken zo goed mogelijk mee te nemen in alle plannen waar de Kennemerlandse hulpdiensten mee werken, zoals het Crisisplan, het Incidentbestrijdingsplan Noordzee Kanaal Gebied, Rampbestrijdingsplan TATA Steel en het Crisisbestrijdingsplan Schiphol. Daarnaast adviseer ik geregeld omtrent tal van bestuurlijke zaken’.

Hoe zie jij de GHOR binnen de regionale netwerken?
‘We zijn een kennis- en netwerkteam, dat met heel veel organisaties contact onderhoudt. Dat betekent voor een thema als Zorgcontinuïteit waar collega Dorien Gerards trekker van is, dat we proberen om in normale- en crisisomstandigheden zoveel mogelijk informatie uit te wisselen met de vele verpleeg- en zorginstellingen in de regio. Doel: iedere instelling kan zowel bij een z.g. flitsramp als langdurig incident de best mogelijke zorg blijven verlenen. In een crisis neemt de GHOR de regie waar het gaat om het organiseren van de op dat moment beschikbare capaciteit binnen de zorg, uiteraard in goede afstemming en draagvlak met alle partners. Dat vraagt veel werk achter de schermen, en daar zijn wij van’, aldus Hans.

En… Gaat dat dan zomaar?
‘Nee, soms niet. Kennen en gekend worden is belangrijk. GHOR Kennemerland heeft bij een crisis geen eigen uitvoeringsorganisatie in de directe hulpverlening. Op die momenten moeten we dan juist in goed overleg staan met onze partners over wat mogelijk en nodig is. Door in normale omstandigheden goede afspraken en contacten te hebben en te weten wat er mogelijk is en welke kennis en capaciteiten aanwezig zijn bij onze partners werken we als de nood aan de man komt ook goed en soepel samen’.

Hoe denk je dat de GHOR zich ontwikkeld?
‘Als een soepele netwerkorganisatie die nog specifieker gericht contact met haar partners onderhoudt, juist om op onverwachte momenten de opgeschaalde ketenzorg, zo goed en sterk mogelijk te laten zijn. Want de keten is zo sterk als de zwakste schakel. Ik hoop daar als adviseur mijn steentje aan bij te dragen’, besluit Hans Peijen.

Foto: Evelien Henstra.