Geplaatst op: 01-04-2019 om 14:22 uur
Laatst gewijzigd op: 02-04-2019 om 14:08 uur

GAGS inzetten regio Kennemerland

In 2018 zijn er 17 GAGS-inzetten geweest in de regio Kennemerland. Twee van deze inzetten betroffen een GRIP 1 opschaling.

De GAGS (Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen) is een crisisfunctionaris van een interregionaal piket, die tijdens een incident met gevaarlijke stoffen de betrokken functionarissen adviseert over de (mogelijke) gezondheidskundige effecten. De GAGS geeft hierbij ook een handelingsperspectief, zowel voor burgers als voor hulpverleners.  

Van alle inzetten is door de GAGS een incidentrapport opgesteld. In het ‘Evaluatieoverzicht GAGS inzetten 2018’ zijn alle inzetten en de leerpunten die hieruit voor de GAGS naar voren zijn gekomen opgenomen en geanalyseerd. Het ging onder meer om inzetten bij klachten van kinderen in een gymzaal, een brand bij Tata steel en een hinderlijke geur van een bedrijf in Beverwijk. Het aantal GAGS-inzetten is gelijk gebleven met het aantal in 2017 en is hiermee nog steeds significant hoger dan in de jaren daarvoor.  

Er zijn uit de incidentrapporten diverse aanbevelingen gekomen, waar acties aan gekoppeld zijn. Algemene trend die opvalt is dat de afstemming met de GAGS over de (crisis)communicatie bij een incident een aandachtspunt blijft. Een andere trend die uit de incidentrapporten blijkt is dat sparren met de GAGS altijd mogelijk is en erg wordt gewaardeerd. Dit bevordert de samenwerking van de GAGS met de andere crisisfunctionarissen.    

Meer weten?
Bel of e-mail: Rinske Keuken, GGD Kennemerland; rhkeuken@ggdkennemerland.nl of 06 -12057471 of Amanda Vermolen – van der Hulst,  GHOR Kennemerland; avermolen-vdhulst@ggdkennemerland.nl of 06 – 12 97 59 06.

Zeer grote brand Velsen met GAGS inzet

Foto: Mike Bergshoeff en Jan Kol.