Geplaatst op: 02-04-2019 om 13:07 uur
Laatst gewijzigd op: 03-04-2019 om 13:02 uur

Evalueren om te leren

In 2018 zijn 5 GRIP inzetten geëvalueerd. De evaluaties hebben 28 verbeterpunten opgeleverd om de geneeskundige crisisorganisatie nog beter te laten functioneren.  

Als er bij een incident multidisciplinaire afstemming nodig is, wordt er een GRIP afgekondigd. GRIP staat voor 'Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure', een landelijke afspraak over de verschillende niveaus van inzet voor incident- en rampenbestrijding door professionele hulpverleners. Vanaf een GRIP 2 heeft het incident een duidelijk effect op de omgeving.  

GRIP-2
In 2018 hebben er vijf GRIP 2 inzetten plaatsgevonden. Vier hiervan zijn geëvalueerd. Vanwege de snelle afschaling en de zeer beperkte rol van de GHOR is één GRIP 2 inzet niet geëvalueerd. Dit betrof een storing bij de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) op Schiphol. De andere GRIP 2 inzetten betroffen een stroomstoring op Schiphol, verstoring van de openbare orde op Schiphol (n.a.v. een treinstoring), uitval van C2000 in de regio Kennemerland en een bommelding op Schiphol. Opvallend is dat Schiphol een groot aandeel heeft in de GRIP 2 inzetten. Een nieuwe trend die gesignaleerd wordt, is opschaling vanwege effecten op of rond Schiphol wegens een verstoring van de bedrijfsprocessen aldaar.  

GRIP-1
Er hebben in 2018 twaalf GRIP 1 inzetten plaatsgevonden. Hiervan is één inzet geëvalueerd: een dreiging met explosieven in de Ramplaan te Haarlem. Ten opzichte van 2017 met 22 GRIP 1 inzetten is het aantal GRIP 1 inzetten duidelijk gedaald. Het aantal Vooralarm Groot op Schiphol had in 2017 een groot aandeel in het aantal GRIP 1 inzetten, maar dit type inzetten is in 2018 erg gedaald. Brand houdt een belangrijk aandeel in de GRIP 1 inzetten. Er is een lichte toename te zien in het aantal inzetten met een blauw accent (politie).  

Verbeterpunten
Uit de verschillende inzetten zijn vooral verbeterpunten met betrekking tot de alarmering naar voren gekomen. Dit varieert van een onduidelijke alarmeringstekst in de pager tot kleine ontvangstproblemen met de vernieuwde alarmeringscomputer Communicator. Daarnaast zijn uit de evaluaties ook veel positieve punten naar voren gekomen: er waren goede contacten met ketenpartners, het hulpmiddel LCMS-Geneeskundige Zorg waarmee de GHOR en de geneeskundige ketenpartners informatie kunnen delen is goed gebruikt en er zijn kansen tot het verbeteren van het informatiemanagement naar voren gekomen.  

Meer weten?
Bel of e-mail Amanda Vermolen – van der Hulst, GHOR Kennemerland; avermolen-vdhulst@ggdkennemerland.nl of 06 – 12 97 59 06.