Geplaatst op: 20-11-2017 om 20:50 uur
Laatst gewijzigd op: 29-08-2022 om 13:39 uur

GHOR Kennemerland in beeld

GHOR Kennemerland in Beeld is bedoeld om alle netwerkpartners van GHOR Kennemerland periodiek te informeren over belangrijke ontwikkelingen.

De nieuwsbrief is bedoeld voor bestuurders, GHOR-crisisfunctionarissen en ketenpartners waarmee de GHOR graag in verbinding wil staan. Daarnaast kan een ieder die geïnteresseerd is in GHOR Kennemerland zich gratis inschrijven voor de nieuwsbrief, die minimaal 4 keer per jaar verschijnt.

Aanmelden?