Geplaatst op: 08-08-2017 om 14:27 uur
Laatst gewijzigd op: 23-08-2017 om 14:12 uur

Optreden hulpdiensten bij aanslagen

Vanwege de dreiging van (terroristische) aanslagen hebben de hulpverleningsdiensten zich voorbereid op hoe zij in dergelijke noodomstandigheden de (acute) hulpverlening willen aanpakken.

De GHOR heeft hiervoor een aantal uitgangspunten opgesteld, die zijn vastgelegd in een “Commanders Intent”. Dit Commanders Intent biedt houvast aan hulpverleners; zowel ter plaatse als in de ziekenhuizen. Het helpt hulpverleners om zo effectief mogelijk te handelen. Een terroristische aanslag brengt namelijk een andere dimensie met zich mee door het gewelddadige karakter. Hierdoor is de situatie anders dan bij een ‘gewoon’ incident waar geen geweld aan te pas komt.

In geval van een aanslag is er kans op vervolgdreiging, ook voor de hulpverleners. Mogelijk zijn er nog explosieven of een schutter op de plaats incident aanwezig. Ook kan er sprake zijn van zeer veel slachtoffers die gelijktijdig hulp nodig hebben en gebouwen kunnen beschadigd zijn of op instorten staan. Ook voor wie dagelijks hulp verleent, zijn dit heel zware werkomstandigheden.

De Kennemerlandse hulpdiensten zoals Ambulancediensten die zijn aangesloten bij RAV Kennemerland en de regionale brandweer hebben zich hier zo goed mogelijk op voorbereid door nieuwe materialen aan te schaffen en specifieke trainingen en oefeningen te doen.

De uitgangspunten van het Commanders Intent worden onderschreven door het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland. Ook zijn ze overgenomen door Ambulancezorg Nederland en Brandweer Nederland.