Geplaatst op: 17-08-2017 om 16:47 uur
Laatst gewijzigd op: 16-11-2017 om 15:49 uur

Evaluaties van inzetten

GHOR Kennemerland evalueert standaard elk incident waarbij een Operationeel Team is betrokken op de geneeskundige processen. Indien incidenten waarbij een Commando Plaats Incident of alleen motorkapoverleg aanleiding geven voor een evaluatie, dan evalueert de GHOR deze op verzoek van het hoofd bureau GHOR.
Daarnaast levert de GHOR een bijdrage aan evaluaties die inzicht geven hoe de volledige crisisorganisatie tijdens het afhandelen van een incident heeft gewerkt: de multidisciplinaire evaluaties. Naast de GHOR leveren de brandweer, politie en gemeente hieraan een bijdrage.

Waarom evalueert de GHOR

Waarom evalueert de GHOR?

De GHOR evalueert incidenten om ervan te leren. Grootschalige incidenten vinden gelukkig niet vaak plaats. Juist daarom levert een incidentevaluatie zowel voor de ingezette functionarissen, als voor niet ingezette functionarissen belangrijke leer- en verbeterpunten op.

Wat gebeurt er met de leer- en verbeterpunten die uit evaluaties komen?
Uit elke evaluatie volgen wel enkele leer – en verbeterpunten. De GHOR koppelt acties aan de verbeterpunten zodat de kwaliteit van de crisisorganisatie verbetert. ‘Oude’ leerpunten komen dan bij vergelijkbare incidenten in de toekomst niet meer terug. Jaarlijks stelt de GHOR een evaluatieoverzicht op van het afgelopen jaar, waarin de trends zichtbaar kunnen worden. Daaruit blijkt dan ook of acties effectief zijn geweest.