Geplaatst op: 29-10-2020 om 19:01 uur
Laatst gewijzigd op: 14-06-2021 om 12:48 uur

Corona | Scholen en kinderopvang

Wat gebeurt er als een besmetting op een school of kinderopvang plaatsvindt? Dan komt zowel GGD Kennemerland als de school/kinderopvang in actie om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

Een veilig eindexamenfeestje

 Ben jij net geslaagd voor de middelbare school? Goed gedaan! Het is waarschijnlijk tijd voor een feestje, maar zorg wel dat dit veilig doet en dat er niet onnodig mensen besmet raken met het coronavirus. Download de pdf Geslaagd Examenfeestje waarin we je wat tips geven.  

Zelftesten op scholen

 

Vanaf maandag 19 april worden (gratis) zelftesten gebracht naar alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in Nederland door het ministerie van OCW. 

Twee soorten testen

 • Preventief testen wordt alleen ingezet voor het onderwijspersoneel. Ook medewerkers van de kinderopvang kunnen zichzelf preventief testen, als deze opvang in hetzelfde gebouw als de school plaatsvindt.
 • Risicogericht testen (naar aanleiding van een besmetting). Dit wordt ingezet bij onderwijspersoneel en leerlingen (alleen de leerlingen van het voortgezet onderwijs), wanneer er een besmetting met het coronavirus op school bekend is. De zelftesten worden op school onder begeleiding afgenomen. Er wordt tevoren toestemming gevraagd aan de ouders en meedoen aan een zelftest is altijd vrijwillig.
 Let op: deze zelftesten zijn alleen bedoeld voor niet-nauwe contacten zonder klachten. Personen met klachten en nauwe contacten gaan naar huis en in quarantaine, en voor hen is alleen een GGD-test geschikt. 

 

Als je kind een positieve zelftest heeft


 • Je kind meldt zich bij de schoolleiding en gaat direct naar huis.
 • Thuis gaat je kind in quarantaine en vermijdt contacten met anderen.
 • Plan ter bevestiging een test in bij de GGD via: 0800-1202 of www.coronatest.nl
 • In afwachting van de uitslag van de GGD test gaan alle huisgenoten in quarantaine.
 • Neem contact op met het klantcontactcentrum van GGD Kennemerland om de positieve zelftest te melden. We kunnen je dan snel verder informeren en het bron-en contactonderzoek starten.
  Het klantcontactcentrum van GGD Kennemerland is te bereiken via 023 789 1631 van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 20.00 uur. Zaterdag en zondag van 10.00 - 17.00 uur. 

BCO'ers op scholen

Bekijk in de video hoe onze BCO'ers voorlichting geven op scholen: Youtube.com/ggdkennemerland

Clusters

Als sprake is van 3 of meer aan elkaar gerelateerde corona-besmettingen in een klas of groep, spreken we van een cluster. Het is belangrijk dat de school in dat geval een bericht stuurt naar de GGD-afdeling Infectieziekten, emailadres: coronacluster@vrk.nl, met de informatie over welke groep(en)/klas(sen) het betreft en hoeveel coronabesmettingen het per groep/klas zijn.

Geplaatst op: 29-10-2020 om 19:50 uur
Laatst gewijzigd op: 09-02-2021 om 16:45 uur

Primair onderwijs

Sinds 8 februari zijn basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs en kinderdagverblijven weer open. Om dit zo veilig mogelijk te doen, zijn er extra richtlijnen van de overheid en is het bron- en contactonderzoek voor kinderen aangescherpt. Ook is er nieuw beleid bij verkoudheidsklachten.

Algemene info primair onderwijs

Generiek kader

Het RIVM heeft een generiek kader opgesteld voor kinderopvang en basisscholen. Hierin staan aanvullende maatregelen om de overdracht van het coronavirus op school zoveel mogelijk te beperken. Denk bijvoorbeeld aan het vormen van vaste groepjes, gespreide pauzes en het dragen van mondkapjes in de gangen door leerlingen in groep 7 en 8.

Verkoudheidsklachten

Sinds 8 februari gelden de volgende regels bij verkoudheidsklachten:

 • Kinderen op de basisschool blijven thuis en laten zich testen als ze verkouden zijn of andere klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus.
 • Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen met verkoudheidsklachten wel naar de opvang, maar moeten thuisblijven als de klachten verergeren met koorts en/of benauwdheid.
 • Is een kind onderdeel van een bron- en contactonderzoek? Dan blijft het kind altijd thuis met milde klachten en laat het zich testen, ongeacht de leeftijd. 

Of kinderen tot en met groep 8 wel of niet naar kinderopvang/school kunnen, is schematisch weergegeven in deze beslisboom van BOiNK.

Bron- en contactonderzoek aangepast

De regels voor het bron- en contactonderzoek (BCO) zijn aangepast. Kinderen gaan nu, net als volwassenen, in quarantaine nadat zij nauw contact hebben gehad met een positief getest persoon. Ook is het advies om kinderen vaker te testen. Hierdoor wordt beter zicht gehouden op de verspreiding van het coronavirus.

Of kinderen tot en met groep 8 wel of niet naar kinderopvang/school kunnen, kun je bekijken op deze pagina van het RIVM

Aanpassing quarantaine en testbeleid kinderen

Daarnaast zijn er aangescherpte regels bij een besmetting op school. De grootste verandering is dat kinderen, net als volwassenen, in quarantaine gaan nadat zij nauw contact hebben gehad met een positief getest persoon.

Aangescherpt testbeleid

Ook het testbeleid is aangescherpt. We adviseren medewerkers die een nauw of overig contact zijn, om zo snel mogelijk een coronatest te doen. Op deze manier kunnen we een mogelijke besmetting met het coronavirus snel vaststellen en zo nodig actie ondernemen.

Wat is een nauw contact

Wat zijn nauwe contacten op school?

Nauwe contacten zijn mensen met wie de positief geteste persoon (tijdens de besmettelijke periode) op één dag opgeteld langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter contact heeft gehad. Nauwe contacten op school zijn bijvoorbeeld:

 • Kinderen die met de positief geteste persoon in hetzelfde groepje zaten.
 • Kinderen die nauw hebben samengewerkt met de positief geteste persoon.
 • Kinderen die tijdens de pauzes intensief contact hebben gehad met de positief geteste leerling of medewerker.
 • Luizenouders, leesouders, logopedisten en andere externe helpers op school die nauw contact hebben gehad met de positief geteste leerling of medewerker.
 • Medewerkers in de koffiekamer of tijdens een vergadering die nauw contact hebben gehad met een positief geteste medewerker.

Belangrijk om te weten: een bron- en contactonderzoek is maatwerk. Bovenstaande punten zijn slechts voorbeelden, de situatie kan per school verschillen.

Wat is een besmettelijke periode
Iemand is besmettelijk vanaf 2 dagen vóór de start van de klachten.
Testen nauwe contacten

Overzicht testen van nauwe contacten (leerlingen en medewerkers)

Nauwe contacten gaan in quarantaine. Medewerkers kunnen direct 2 testen inplannen: test 1 (zo snel mogelijk) om een mogelijke infectie met het coronavirus vast te stellen en test 2 (op de 5e dag van de quarantaine) om eerder uit quarantaine te kunnen. Kinderen doen alleen test 2 op de 5e dag van de quarantaine.

 • Test 1 of test 2 geeft een positieve uitslag: de GGD neemt contact op voor een bron- en contactonderzoek. De quarantaine wordt isolatie.
 • Test 1 geeft een negatieve uitslag: er is op dat moment (nog) geen infectie, maar het nauwe contact mag nog niet uit quarantaine. Hij/zij kan nog ziek of besmettelijk worden.
 • Test 2 geeft een negatieve uitslag: het nauwe contact mag weer uit quarantaine. Hij/zij moet nog wel 5 dagen alert blijven op het ontstaan van coronaklachten en contact met kwetsbare personen vermijden.
 • Ontstaan er tussentijds klachten? Maak dan direct een afspraak voor een coronatest.

De mogelijkheid voor het doen van test 1, zo snel mogelijk na blootstelling én vóór dag 5 na de laatste blootstelling, bestaat ook voor leerlingen indien ouders dit graag willen; bijvoorbeeld omdat het kind contact heeft gehad met iemand met een verhoogd risico op een gecompliceerd beloop van COVID-19. Deze extra test wordt niet standaard aanbevolen, om kinderen niet teveel te belasten.

Overige contacten

Overige contacten

Overige contacten hoeven niet in quarantaine en mogen naar school en kinderopvang komen. Wel is het dringend advies om zich te laten testen op of rond de 5e dag na het contact met de positief geteste persoon, ook als zij geen klachten hebben. Ontstaan er tussentijds klachten? Maak dan direct een afspraak voor een coronatest.

Geplaatst op: 29-10-2020 om 19:53 uur
Laatst gewijzigd op: 15-02-2021 om 15:38 uur

Voortgezet onderwijs

Afstandsregel: jongeren van 12 jaar en ouder (op het voortgezet onderwijs) houden op school 1.5 meter afstand, van elkaar en ten opzichte van volwassenen. 
Als een leerling besmet is

De positief geteste leerling gaat thuis in isolatie. Medewerkers en klasgenoten die in nauw contact met de leerling zijn geweest (>15 minuten op <1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine. De quarantaineperiode kan worden bekort door op dag 5 een test af te laten nemen. Als deze negatief is kan de medewerker/leerling uit quarantaine. De overige medewerkers en klasgenoten kunnen gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19.

Dit doet GGD Kennemerland

Wij nemen contact op met de ouders van de leerling en bespreken:

 • Hoe lang het positief geteste kind in isolatie gaat
 • Quarantaine-adviezen voor de privé-situatie
 • Of het kind in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan informeren de ouders de directie van de school.

Als je als school nog vragen hebt, neem dan contact op met JGZ Frontoffice, elke werkdag bereikbaar op 023-7891777. Zij zorgen dat een jeugdarts of jeugdverpleegkundige contact opneemt met de school. 

Dit wordt van de school verwacht

Is de leerling in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de school de ouders van de leerlingen uit de klas(sen) van de positief geteste leerling. Ook de collega’s waarmee goed afstand is gehouden, en dus onder de overige contacten vallen, worden door de school op de hoogte gebracht. De school kan hiervoor de brieven gebruiken die het RIVM heeft opgesteld:

Medewerkers en leerlingen die in nauw contact met de positief geteste leerling zijn geweest (>15 minuten op <1,5 meter) gaan in thuisquarantaine. Deze duurt 10 dagen, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste leerling. Nauwe contacten worden door de GGD geïnformeerd.

Als een medewerker besmet is

De positief geteste medewerker gaat thuis in isolatie. Medewerkers en leerlingen die in nauw contact met de positief geteste medewerker zijn geweest (>15 minuten op <1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine. De quarantaineperiode kan worden bekort door op dag 5 een test af te laten nemen. Als deze negatief is kan de medewerker/leerling uit quarantaine. De overige leerlingen en medewerkers mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19.

Dit doet GGD Kennemerland

Wij nemen contact op met de medewerker en bespreken:

 • Hoe lang de medewerker in isolatie gaat.
 • Quarantaine-adviezen voor de privé-situatie.
 • De nauwe contacten. Op basis van de informatie van de GGD informeert de medewerker zelf zijn nauwe contacten. Dit gebeurt met de brief voor nauwe contacten.
 • Of de medewerker in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan informeert de medewerker zelf de directie van de school.

Als je als school nog vragen hebt, neem dan contact op met JGZ Frontoffice, elke werkdag bereikbaar op 023-7891777. Zij zorgen dat een jeugdarts of jeugdverpleegkundige contact opneemt met de school.

Dit wordt van de school verwacht

Is de medewerker in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de school de ouders van de leerlingen uit de klas(sen) van de positief geteste medewerker. Ook de collega’s waarmee goed afstand is gehouden, en dus onder de overige contacten vallen, worden door de school op de hoogte gebracht. De school kan hiervoor de brieven gebruiken die het RIVM heeft opgesteld:

Medewerkers en leerlingen die nauw contact zijn (>15 minuten op <1,5 meter) gaan in thuisquarantaine. Deze duurt 10 dagen, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste collega. Nauwe contacten worden door de positief geteste medewerker geïnformeerd.

Geplaatst op: 02-11-2020 om 13:10 uur
Laatst gewijzigd op: 02-11-2020 om 13:14 uur

MBO

Afstandsregel: de algemene basisregel om 1,5 meter afstand van elkaar te houden geldt voor alle studenten op het MBO, ongeacht hun leeftijd.

Als een student besmet is

De positief geteste student gaat thuis in isolatie. Medestudenten en medewerkers die in nauw contact met de student zijn geweest (>15 minuten op <1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine. De overige studenten en medewerkers mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19.

Dit doet GGD Kennemerland

Wij nemen contact op met de student en bespreken:

 • Hoe lang de positief geteste student in isolatie gaat.
 • Quarantaine-adviezen voor de privé-situatie.
 • De nauwe contacten. Op basis van de informatie van de GGD informeert de student zelf zijn nauwe contacten. Dit gebeurt met de brief voor nauwe contacten.
 • Of de student in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan informeert de student zelf de directie van de school. 

Als je als school nog vragen hebt, neem dan contact op met JGZ Frontoffice, elke werkdag bereikbaar op 023-7891777. Zij zorgen dat een jeugdarts of jeugdverpleegkundige contact opneemt met de school.

Dit wordt van de school verwacht

Is de student in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de school de studenten uit de klas(sen) van de positief geteste student en de medewerkers die geen nauw contact met de student hebben gehad. Hiervoor kunt u de brief voor overige contacten gebruiken.

Medestudenten en medewerkers die in nauw contact met de student zijn geweest (>15 minuten op <1,5 meter) gaan in thuisquarantaine. Deze duurt 10 dagen, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste student. Nauwe contacten worden door de GGD geïnformeerd.

Als een medewerker besmet is

De positief geteste medewerker gaat thuis in isolatie. Medewerkers en studenten die in nauw contact met deze medewerker zijn geweest (>15 minuten op <1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine. De overige studenten en medewerkers mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19.

Dit doet GGD Kennemerland

Wij nemen contact op met de medewerker en bespreken:

 • Hoe lang de medewerker in isolatie gaat.
 • Quarantaine-adviezen voor de privé-situatie.
 • De nauwe contacten. Op basis van de informatie van de GGD informeert de medewerker zelf zijn nauwe contacten. Dit gebeurt met de brief voor nauwe contacten.
 • Of de medewerker in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan informeert de medewerker zelf de directie van de school.

Als je als school nog vragen hebt, neem dan contact op met JGZ Frontoffice, elke werkdag bereikbaar op 023-7891777. Zij zorgen dat een jeugdarts of jeugdverpleegkundige contact opneemt met de school.

Dit wordt van de school verwacht

Is de medewerker in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de school de studenten uit de klas(sen) van de positief geteste medewerker. Hiervoor kunt u de brief voor overige contacten gebruiken. Ook de collega’s waarmee goed afstand is gehouden vallen onder de overige contacten en ontvangen deze brief.

Medewerkers en studenten die nauw contact zijn (>15 minuten <1,5 meter) gaan in thuisquarantaine. Deze duurt 10 dagen, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste collega. Nauwe contacten worden door de medewerker geïnformeerd.

Geplaatst op: 02-11-2020 om 13:55 uur
Laatst gewijzigd op: 04-11-2020 om 16:31 uur

Ondersteuning vanuit GGD Kennemerland

Het is niet nodig om als school een eigen protocol op te stellen voor het geval iemand op school besmet raakt met het coronavirus.

Omdat de ontwikkelingen rondom het coronavirus razendsnel gaan, loop je de kans dat het protocol snel veroudert. GGD Kennemerland opereert altijd vanuit de meest actuele medische richtlijnen en werkt samen met alle scholen in de regio.

Ventilatie op scholen

Goede ventilatie is belangrijk voor een gezond binnenklimaat. Het verkleint ook de kans op de verspreiding van ziekteverwekkers. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de rol van ventilatiesystemen bij de verspreiding van corona. Volgens het RIVM is het vooralsnog niet nodig om af te wijken van de huidige eisen voor ventilatie.

Lees meer over ventilatie op onze GGD leefomgeving site. 

De website lesopafstand.nl biedt actuele informatie over de richtlijnen voor ventilatie in verband met corona. Deze website is een initiatief van onder andere het ministerie van OCW, de PO-Raad, de VO-Raad en de MBO-Raad.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze afdeling Milieu en Gezondheid via telefoonnummer 023 515 9500.

Voorlichting op scholen

Voorlichting op scholen: voor jongeren door jongeren

Geneeskundestudenten die werken op onze afdeling bron- en contactonderzoek geven voorlichting op scholen aan leerlingen van het voortgezet onderwijs (4& 5 HAVO, 6 VWO), MBO en HBO. Vanuit hun eigen ervaringen in combinatie met hun deskundigheid en medische kennis, leveren zij een waardevolle bijdrage aan (nog) meer begrip en kennis rondom coronaproof gedrag.

Meer weten? Stuur een e-mail naar communicatie@vrk.nl

Contactinformatie

Jeugdartsen en -verpleegkundigen

Als je als school vragen hebt, neem dan contact op met JGZ Frontoffice, elke werkdag bereikbaar op 023-7891777. Zij zorgen dat een jeugdarts of jeugdverpleegkundige contact opneemt met de school.