Geplaatst op: 12-04-2018 om 16:19 uur
Laatst gewijzigd op: 12-04-2018 om 16:25 uur

Declaratie verbruikskosten AED

Defibrillatoren of AED’s hangen op duizenden plaatsen in Nederland, bijvoorbeeld op scholen, in bedrijven en winkels. Een AED wordt gebruikt bij een reanimatie, om de hartslag van een slachtoffer weer op gang te brengen.

Als de AED gebruikt is, moet de eigenaar onder meer de elektrodenpads vervangen. Sinds 1 januari 2018 kan de eigenaar van een AED de kosten voor het weer gebruiksklaar maken rechtstreeks indienen bij de Regionaal Ambulance Vervoer (RAV) in de eigen regio. Eerder ging dit via de zorgverzekering van de patiënt.

Welke kosten kun je declareren?
De kosten die gedeclareerd kunnen worden, moeten rechtstreeks te maken hebben met het gebruik van een AED ten behoeve van een reanimatie. Reguliere, eventueel terugkerende, kosten vallen buiten de vergoeding.

Te declareren kosten zijn:
• vervangen van elektrodenpads.
• uitlezen van de AED.
• batterij als deze elke keer na inzet van de AED vervangen moet worden.
• gebruiksklaar maken van de AED.

Kosten die niet in aanmerking voor vergoeding komen zijn de volgende:
• Verbruiksartikelen die over datum zijn.
• Verbruiksartikelen die periodiek vervangen moeten worden (zoals batterij).
• Overige reguliere, eventueel terugkerende, kosten.

Aanvraagformulier verbruikskosten AED