Geplaatst op: 14-11-2017 om 10:13 uur
Laatst gewijzigd op: 14-11-2017 om 10:14 uur

Klachten

GGD Kennemerland is u zo goed mogelijk van dienst.

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Dat willen wij graag weten!

In een gesprek met de betreffende medewerker, of de leidinggevende, kan uw klacht misschien snel opgelost worden. Komt u er samen niet uit dan kunt u besluiten een schriftelijke klacht in te dienen.

Een klacht indienen

Dat kan per e-mail klachten@vrk.nl of per post:

VRK/GGD Kennemerland
T.a.v. afdeling ...

Betreft: klacht

Postbus 5514
2000 GM Haarlem

Probeer in uw e-mail of brief zoveel mogelijk gegevens te verstrekken: 

  • Uw voorletters, achternaam, adres en telefoonnummer
  • Datum waarop de klacht is ontstaan
  • De afdeling/dienstverlening welke de klacht betreft
  • Naam van medewerker(s) over wie uw klacht gaat (indien bekend en/of van toepassing)
  • Inhoud van de klacht: wat is er gebeurd, waar bent u ontevreden over?
  • Ondertekening, plaats en datum

Zodra uw brief of e-mail bij ons binnen is ontvangt u binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. U weet dan dat uw brief of e-mail op de juiste plek is aangekomen.

Mocht u hulp nodig hebben bij het indienen van uw klacht, dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris, Dhr. E. Groot via egroot@vrk.nl, tel. 06 2053 7271.

Behandeling van uw klacht

Een klacht die binnenkomt bij de GGD wordt altijd eerst voorgelegd aan de leidinggevende van de afdeling waarop de klacht betrekking heeft. Vanuit deze afdeling wordt de klacht behandeld. Hierbij wordt hoor en wederhoor toegepast. Dit betekent dat ook de medewerker tegen wie de klacht is gericht, de gelegenheid krijgt een toelichting te geven.

De GGD neemt contact met u op om de bevindingen met u te bespreken en komt met een voorstel voor verdere afhandeling. De resultaten van de klachtbemiddeling worden schriftelijk bevestigd.

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de Veiligheidsregio Kennemerland of de Geschillencommissie Publieke Gezondheid. Lees hier de Klachtenregeling van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Voor een klacht over de sector Ambulancezorg kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Ambulancezorg.