Geplaatst op: 14-11-2017 om 10:13 uur
Laatst gewijzigd op: 26-10-2022 om 16:30 uur

Klachten

GGD Kennemerland is je zo goed mogelijk van dienst. Ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Dan willen wij dat graag weten. 

Ga in gesprek met de betreffende medewerker of leidinggevende. Zo kan je klacht wellicht snel opgelost worden. Kom je er samen toch niet uit? Dan kun je besluiten om een schriftelijke klacht in te dienen. 

Lees hieronder meer over hoe het indienen van een klacht in zijn werk gaat.

Een klacht indienen

Dat kan per e-mail klachten@vrk.nl of per post:

VRK/GGD Kennemerland
T.a.v. afdeling ...

Betreft: klacht

Postbus 5514
2000 GM Haarlem

Probeer in je e-mail of brief zoveel mogelijk gegevens te verstrekken: 

  • Je voorletters, achternaam, adres en telefoonnummer
  • Datum waarop de klacht is ontstaan
  • De afdeling/dienstverlening welke de klacht betreft
  • Naam van medewerker(s) over wie je klacht gaat (indien bekend en/of van toepassing)
  • Inhoud van de klacht: wat is er gebeurd, waar ben je ontevreden over?
  • Ondertekening, plaats en datum

Zodra je brief of e-mail bij ons binnen is ontvangt je binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. Je weet dan dat je brief of e-mail op de juiste plek is aangekomen.

Mocht je hulp nodig hebben bij het indienen van je klacht, dan kun je contact opnemen met onze klachtenfunctionaris, Mw. S. Keesmaat via skeesmaat@vrk.nl, tel. 06 2563 9175 .

Behandeling van je klacht

Een klacht die binnenkomt bij de GGD wordt altijd eerst voorgelegd aan de leidinggevende van de afdeling waarop de klacht betrekking heeft. Vanuit deze afdeling wordt de klacht behandeld. Hierbij wordt hoor en wederhoor toegepast. Dit betekent dat ook de medewerker tegen wie de klacht is gericht, de gelegenheid krijgt een toelichting te geven.

De GGD neemt contact met je op om de bevindingen met u te bespreken en komt met een voorstel voor verdere afhandeling. De resultaten van de klachtbemiddeling worden schriftelijk bevestigd.

Als je het niet eens bent met de afhandeling van je klacht, kun je je wenden tot de klachtencommissie van de Veiligheidsregio Kennemerland of de Geschillencommissie Publieke Gezondheid. Lees hier de Klachtenregeling van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Voor een klacht over de sector Ambulancezorg kun je je wenden tot de Geschillencommissie Ambulancezorg.