Schoolgaande jeugd

Aan iedere school (basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs) is een Jeugdgezondheids(JGZ)-team verbonden. Het JGZ-team bestaat uit een JGZ-arts, een JGZ-verpleegkundige en een assistent.

Samen met ouders of verzorgers en school willen de medewerkers van Jeugdgezondheidszorg een bijdrage leveren aan een goede gezondheid en ontwikkeling van kinderen.

De afdeling Jeugdgezondheidszorg doet dit onder meer door het uitvoeren van preventieve gezondheidsonderzoeken en onderzoeken op indicatie bij kinderen. Daarnaast wordt voorlichting en advies gegeven aan ouders en kinderen en intern begeleiders en leerkrachten van scholen.  

Informatie
Voor algemene informatie en het maken van afspraken: 
Tel. 023-7891777 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 en van 13.00-17.00 uur.
E-mail: frontofficejgz@vrk.nl.

Nieuws

Klanttevredenheidsonderzoek onder basisscholen en ouders met kinderen op de basisschool, september 2016.

GGD Kennemerland, sector Jeugdgezondheidszorg (JGZ) wil ouders graag goed van dienst kunnen zijn. De mening van ouders is hierbij erg belangrijk. Om de ervaringen van ouders met de Jeugdgezondheidszorg op het basisonderwijs te kunnen vernemen, voert de Jeugdgezondheidszorg een klanttevredenheidsonderzoek uit.

Een aantal ouders is willekeurig geselecteerd uit het adressenbestand van JGZ. De JGZ verwerkt hun antwoorden op de vragenlijst strikt vertrouwelijk.
De onderzoekers brengen de resultaten op groepsniveau in kaart en geven bijvoorbeeld aan over welke onderwerpen ouders contact met de JGZ willen hebben.
Na afloop van dit klanttevredenheidsonderzoek ontvangen de ouders per e-mail de resultaten van het onderzoek.

Jeugdgezondheidsonderzoek voert tegelijkertijd met de klanttevredenheidsonderzoek onder ouders, ook een onderzoek onder basisscholen uit.

Jeugdgezondheidsonderzoek zal de resultaten van beide onderzoeken gebruiken om hun aanbod richting ouders, kinderen en scholen te optimaliseren.

Indien u vragen heeft over het onderzoek, kunt u contact opnemen met de frontoffice van de JGZ (023-7891777). U kunt ook een e-mail sturen naar frontofficejgz@vrk.nl