Jeugd

Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland is er voor alle jeugdigen van 4-18 jaar en hun ouders/verzorgers in de regio. Een uitzondering is Haarlemmermeer. Daar is Jeugdgezondheidszorg er voor jeugdigen van 0-18 jaar en hun ouders/verzorgers.

Doel
Het doel van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is het bewaken en beschermen van de gezondheid van jeugd en het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling. GGD Kennemerland volgt kinderen tot de leeftijd van 18 jaar.

Onderzoek
Baby’s en peuters worden uitgenodigd op het consultatiebureau. Het onderzoek van schoolgaande jeugd vindt plaats op school of op een locatie van de GGD. Naast de vaste contactmomenten kunnen ouders en jeugdigen met vragen over de lichamelijke of psychosociale gezondheid ook zelf een onderzoek aanvragen.

En meer 
Ook voor vragen over opvoeden, gedrag en ontwikkeling kunt u bij GGD Kennemerland terecht. Leerkrachten en hulpverleners kunnen een onderzoek voor een jeugdige aanvragen of sociaal-medische informatie bij de GGD verkrijgen. Ouders en jeugdigen vanaf 12 jaar moeten daar toestemming voor geven.

Informatie
Voor algemene informatie en het maken van afspraken:
Tel. 023-7891777 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 en van 13.00-17.00 uur.
E-mail: frontofficejgz@vrk.nl.  

Nieuws

Klanttevredenheidsonderzoek onder basisscholen en ouders met kinderen op de basisschool, september 2016.

GGD Kennemerland, sector Jeugdgezondheidszorg (JGZ) wil ouders graag goed van dienst kunnen zijn. De mening van ouders is hierbij erg belangrijk.                                           Om de ervaringen van ouders met de Jeugdgezondheidszorg op het basisonderwijs te kunnen vernemen, voert de Jeugdgezondheidszorg een klanttevredenheidsonderzoek uit.

Een aantal ouders is willekeurig geselecteerd uit het adressenbestand van JGZ. De JGZ verwerkt hun antwoorden op de vragenlijst strikt vertrouwelijk.
De onderzoekers brengen de resultaten op groepsniveau in kaart en geven bijvoorbeeld aan over welke onderwerpen ouders contact met de JGZ willen hebben.
Na afloop van dit klanttevredenheidsonderzoek ontvangen de ouders per e-mail de resultaten van het onderzoek. 

Jeugdgezondheidsonderzoek voert tegelijkertijd met de klanttevredenheidsonderzoek onder ouders, ook een onderzoek onder basisscholen uit.

Jeugdgezondheidsonderzoek zal de resultaten van beide onderzoeken gebruiken om hun aanbod richting ouders, kinderen en scholen te optimaliseren.

Indien u vragen heeft over het onderzoek, kunt u contact opnemen met de frontoffice van de JGZ (023-7891777). U kunt ook een e-mail sturen naar frontofficejgz@vrk.nl

Zie ook: