Vaccinatie (BCG)

De vaccinatie tegen tuberculose heet BCG-vaccinatie. De BCG-vaccinatie biedt een goede bescherming tegen de complicaties van tuberculose zoals hersenvliesontsteking bij jonge kinderen. Ook geeft de BCG- vaccinatie een beperkte bescherming tegen longtuberculose.

Mocht u met uw kind op familiebezoek gaan in uw geboorteland dan is uw kind na vaccinatie beschermd tegen de complicaties van tuberculose. 

Wie komen in aanmerking voor BCG-vaccinatie?
In Nederland wordt de vaccinatie alleen geadviseerd voor:

  • Reizigers die langere tijd naar een gebied gaan waar veel tuberculose voorkomt  of daar in de gezondheidszorg, of elders, met patiënten gaan werken.
  • Kinderen van wie de ouders afkomstig zijn uit landen  waar veel tuberculose voorkomt.

De BCG-vaccinatie wordt niet gegeven aan personen met een ernstige afweerstoornis door ziekte of medicijngebruik.

I. Reizigers
Als u langer dan 3 maanden gaat verblijven in gebieden waar veel  tuberculose voorkomt (Oost-Europa, Azië, Afrika en delen van Midden- en Zuid-Amerika), is het belangrijk na te gaan of u voorzorgsmaatregelen moet treffen. U kunt hiervoor de folder Reizen en Tuberculose raadplegen of contact opnemen met de afdeling Tuberculose Bestrijding van de GGD.

In veel gevallen is een BCG vaccinatie niet nodig, maar kunnen ook andere maatregelen worden geadviseerd zoals controle op besmetting na de reis. Als u het advies krijgen om te vaccineren tegen tuberculose, houd er dan rekening mee dat voorafgaand aan de vaccinatie altijd een mantouxtest moet worden gedaan. 

De BCG-vaccinatie is voor reizigers niet gratis. De kosten bedragen:

  • Mantoux-test € 28,55
  • BCG-vaccinatie € 28,43

Mogelijk krijgt u (een gedeelte van) de kosten vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

II. Kinderen wiens ouders afkomstig zijn uit landen waar veel tuberculose voorkomt
De kinderen die in Nederland geboren zijn krijgen vanaf 6 maanden na de geboorte een oproep van de GGD. Als u met uw kind op vakantie gaat naar het land van herkomst voordat u deze oproep heeft ontvangen, kunt u met de GGD overleggen over een eerdere vaccinatie. Doe dit dan minimaal 6 weken voor vertrek. 

Als uw kind geen oproep ontvangt, bijvoorbeeld omdat het pas na de geboorte naar Nederland is gekomen, kunt u contact opnemen met de GGD voor een afspraak. Dan wordt eerst nagegaan of uw kind in het land van herkomst al een BCG vaccinatie heeft gehad.

BCG-spreekuur, verhindering en vragen
Op dinsdag- en vrijdagochtend houden wij ons vaccinatie spreekuur voor immigrantenkinderen. 

Bent u verhinderd, ziek of heeft u vragen neem dan tijdig contact op met de afdeling Tuberculose Bestrijding  

De vaccinatie voor immigrantenkinderen is gratis. Bij het niet nakomen van uw afspraak (zonder afmelding) worden de administratiekosten € 11,20 in rekening gebracht.

Mantoux-test voorafgaand aan de vaccinatie
In sommige gevallen moet er vooraf een Mantoux-test worden gedaan om er zeker van te zijn dat de bacterie zich niet al in het lichaam bevindt. Is dat wel zo dan wordt de vaccinatie niet gegeven. Houd er rekening mee dat u 3 dagen na de Mantoux-test terug moet komen voor het aflezen van de test. Als er geen reactie is op de test, krijgt uw kind de vaccinatie.

Aandachtspunten voor ouders/verzorgers
Als één of meerdere van de volgende punten voor u van toepassing is verzoeken wij u contact met ons op te nemen voorafgaande aan de afspraak.

  • Uw kind is al in uw geboorteland/buitenland geweest
  • U als vader/moeder zelf in het buitenland bent geboren, maar in Nederland bent geadopteerd
  • Uw kind ouder is dan twee jaar

Heeft u vragen?
De afdeling Tuberculose Bestrijding is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.15 tot 14.30 uur, telefoonnummer 023-789 1620 en e-mail: tbckennemerland@ggdkennemerland.nl.

Voor meer informatie