Patiëntendossier

Als u cliënt bent van de afdeling Tuberculose Bestrijding van de GGD dan worden uw gegevens geregistreerd.

Elektronisch patiëntendossier
In uw elektronisch patiëntendossier staan uw persoonsgegevens, waaronder uw Burgerservicenummer en medische gegevens, zoals informatie over het onderzoek dat u ondergaat.

Uw dossier is toegankelijk voor alle afdelingen Tuberculose Bestrijding van de GGD'en in Nederland. 

Inzien gegevens
De afdeling Tuberculose Bestrijding van de GGD waar u nu contact mee heeft, kan gegevens inzien die van u bekend zijn bij een afdeling Tuberculose Bestrijding van een andere GGD. De informatie in uw medisch dossier is altijd medisch geheim.

Bij verhuizing wordt het beheer van uw dossier overgedragen aan de GGD van uw nieuwe woonplaats.

Bezwaar
Wanneer u bezwaar heeft tegen het inzien van uw gegevens door een andere GGD en/of eventuele overdracht van uw medisch dossier aan een andere GGD, dan kunt u dat kenbaar maken door een bezwaarformulier in te vullen. Dit formulier kunt u verkrijgen en inleveren bij de afdeling Tuberculose Bestrijding van uw GGD. Uw dossier is dan niet toegankelijk voor andere GGD’en. 

Als u geen formulier invult, gaan we er vanuit dat u toestemming geeft voor inzage van al uw bij ons bekende gegevens door de afdelingen Tuberculose Bestrijding van andere GGD’en, indien dat voor uw persoonlijke gezondheid (of die van anderen) van belang is.