Bron- en contactonderzoek

Rond elke tuberculosepatiënt wordt een bron- en contactonderzoek uitgevoerd. Als de patiënt mogelijk een besmettelijke vorm van TBC heeft, wordt bij dat onderzoek gekeken of er infecties in de (directe) omgeving zijn veroorzaakt (contactonderzoek). Ook wordt bij elke patiënt nagegaan of er een besmettingsbron ontdekt kan worden (brononderzoek).

Contacten bij wie actieve TBC ziekte wordt vastgesteld, worden behandeld. Contacten die een niet-actieve (slapende) infectie blijken te hebben, kunnen worden behandeld om te voorkomen dat zij in een later stadium actieve TBC krijgen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door  de afdeling TBC-bestrijding van de GGD. Deze bepaalt wie voor het onderzoek in aanmerking komen.

Wie komt er in aanmerking voor het contactonderzoek
De selectie voor het onderzoek vindt plaats volgens het ringprincipe. Dit houdt in dat in eerste instantie alleen personen worden onderzocht, die langdurig en intensief contact hebben gehad met de patiënt (de eerste ring). Pas als onder hen besmettingen worden gevonden, wordt het onderzoek uitgebreid naar mensen met minder nauwe contacten. Jonge kinderen en personen met een ernstige afweerstoornis door ziekte of medicijngebruik worden vaak ook meteen onderzocht, ook al behoren ze niet tot de eerste ring.

Als u meent ten onrechte niet geselecteerd te zijn voor het onderzoek of hier andere vragen over hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Tuberculose Bestrijding.

Verschillende testen bij het contactonderzoek
Het contactonderzoek kan bestaan uit:

  • De Mantouxtest
    Bij de Mantoux-test wordt een kleine beetje testvloeistof ingebracht in de huid. De inspuitplek wordt 2 tot 3 dagen later gecontroleerd door de GGD. Als zich een bobbel heeft gevormd kan dat betekenen dat de persoon besmet is. In dat geval wordt meestal een bevestigingstest gedaan (de IGRA) hiervoor wordt  bloed  afgenomen. 
  • Een röntgenfoto van de longen
    De longfoto wordt gemaakt bij de GGD en beoordeeld door de TBC-arts van de GGD.

Heeft u vragen?
De afdeling Tuberculose Bestrijding is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.15 tot 14.30 uur, telefoonnummer 023-789 1620 en e-mail: tbckennemerland@ggdkennemerland.nl.