Brede Centrale Toegang

De Brede Centrale Toegang (BCT) is het centrale meldpunt voor dak- en thuislozen en andere sociaal kwetsbare burgers. Het adres is Wilhelminastraat 10, 2011 VM Haarlem.

Contact
Het BCT-loket is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 023 511 4477. 

Wie en waarvoor
In de BCT werken hulp- en dienstverleners samen. Medewerkers van GGD Kennemerland en Stichting Kontext geven informatie, advies en hulp bij:

  • aanmelding voor maatschappelijke opvang;
  • aanvragen van briefadres;
  • aanvragen van uitkering, zorgverzekering en identiteitsbewijs;
  • voorzieningen voor dak- en thuislozenzorg (adressen en contactpersonen) in de regio.

Gespecialiseerde teams
De BCT werkt onder andere samen met twee gespecialiseerde teams:

  • OGGZ-team (Openbare Geestelijke GezondheidsZorg) vanuit GGD;
  • Behandelteam dat valt onder De Brijder en GGZ InGeest.

Het OGGZ-team richt zich op actieve toeleiding naar reguliere zorg. Verder zorgt het team voor maatschappelijke en persoonlijke begeleiding. Het Behandelteam behandelt cliënten die naast maatschappelijke problemen kampen met psychiatrische en verslavingsproblematiek.

www.bctkennemerland.nl