Volwassenen

Op 14 december 2009 is het ‘Volwassenenonderzoek 2008 Kennemerland’ gepresenteerd aan de wethouders volksgezondheid van de tien gemeenten.

In het volwassenenonderzoek staan twee vragen centraal: Hoe is de algehele gezondheid, leefstijl, sociale omgeving, woonomgeving en het gebruik van gezondheidsvoorzieningen van de volwassenen in de regio? En bij welke groepen komt ongunstig gedrag, ongunstige gezondheid en het ervaren van hinder vooral voor?

Resultaten
De resultaten zijn zo mogelijk vergeleken met landelijke cijfers. De regio scoort in vergelijking met landelijke cijfers iets gunstiger voor wat betreft roken (24% rookt versus 28% in Nederland) en overgewicht (43% heeft overgewicht, in Nederland 47%).  De resultaten zijn zo mogelijk vergeleken met landelijke cijfers. Ongunstiger scoort de regio voor wat betreft zwaar drinken: 13% van de volwassenen in Kennemerland is een zware drinker, in Nederland is dit 10%. Ook geluidshinder komt in regio Kennemerland veel voor, 62% ervaart geluidshinder tegenover 43% in Nederland.

Het onderzoek vond plaats in het najaar van 2008 in de tien gemeenten van de regio Kennemerland. Voor elke gemeente is uit het ‘Volwassenenonderzoek 2008 Kennemerland’ een afzonderlijke factsheet samengesteld. Zij kunnen daar gebruik van maken bij het opstellen van het volksgezondheidsbeleid. GGD Kennemerland onderzoekt in een cyclus van vier jaar de gezondheidssituatie van elke van de vier leeftijdsgroepen in Kennemerland (jeugd 0-12 jaar, jeugd 12-19 jaar, volwassenen 19-65 jaar, ouderen 65+).

Volwassenonderzoek 2008
Bijlagen

Factsheet per gemeente: