Sterfte

In Nederland is de levensverwachting voor mannen ruim 75 jaar en voor vrouwen ruim 80 jaar. Hoewel we steeds langer leven heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in haar rapport ‘Gezondheid op koers?’ aangegeven dat er ook reden tot bezorgdheid is. Binnen de Europese Unie raakt Nederland namelijk achterop, ons land zakt af naar de middenmoot van Europa.

GGD’en hebben de taak inzicht te verschaffen in de gezondheid van de bevolking in hun werkgebied. Sterfte is een belangrijke indicator van de volksgezondheid. Verschillen in sterfte tussen geografische gebieden kunnen inzicht geven in volksgezondheidsproblemen en daarmee aangrijpingspunten bieden voor preventief beleid.

De GGD’en / Hulpverleningsdiensten in Noord-Holland en Flevoland hebben gezamenlijk een rapport uitgebracht over de sterfte in beide provincies in de periode 1996-2002. Het doel van dit gezamenlijke project is het verkrijgen van inzicht in de sterfte in de negen GGD-regio’s (en gemeenten) in de provincies Noord-Holland en Flevoland en het vaststellen van eventuele verschillen.

Rapport Sterfte in Noord-Holland en Flevoland 1996 - 2002 - regio Kennemerland

Samenvatting rapport Sterfte in Kennemerland - belangrijkste uitkomsten voor Kennemerland.