Sociale status postcodegebieden Kennemerland

In Nederland bestaan er aanzienlijke verschillen in gezondheid tussen mensen met een lage en een hoge sociaaleconomische status (SES). De SES staat voor de positie van mensen op de maatschappelijke ladder met het daaraan verbonden aanzien en prestige. De SES is niet direct te meten, maar wel in te schatten aan de hand van een aantal belangrijke indicatoren zoals opleidingsniveau, beroepsstatus en hoogte van het inkomen.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft voor de viercijferige postcodegebieden in Nederland statusscores berekend en een rangorde aangebracht.

De GGD heeft de informatie van het SCP vertaald naar de gemeenten van Kennemerland. Deze notitie geeft inzicht in de sociaaleconomische status van de postcodegebieden in Kennemerland in 2014.